Hội nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ sáu, 31/10/2014 13:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 30/10/2014 tại Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã chủ trì Hội nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chủ trì Hội nghị thẩm định

Tham dự Hội nghị về phía địa phương có ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh, đại diện UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên; về phía TW có đại diện các Bộ, ngành liên quan, các Hội nghề Việt Nam, các Cục Vụ chức năng của Bộ Xây dựng.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn lập Đồ án ( Nikken Sekkei - Nhật Bản), Quy hoạch chung thành phố Vinh đã được phê duyệt tại Quyết định 324/QĐ-TTg ngày 9/3/2009. Qua thời gian triển khai thực hiện, nội dung quy hoạch đã thể hiện một số bất cập, không đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngoài đô thị lõi, các khu vực xung quanh như Cửa Lò, Quán Hành, Hưng Nguyên cũng cần được nghiên cứu và định hướng quy hoạch đầy đủ, dựa trên đặc tính vùng miền của từng khu, nhằm hình thành hệ thống đô thị, tăng cường mối liên kết tương hỗ giữa các khu vực với thành phố Vinh hiện hữu. Bên cạnh đó, Quy hoạch cũ chưa có các nghiên cứu cụ thể về phương án cải thiện khu dân cư, quy hoạch trị thủy…Do đó, việc điều chỉnh khung quy hoạch là cần thiết; là bước hiện thực Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh (tỉnh Nghệ an) đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 31/1/2013.

Trong Đồ án, tư vấn xác định rõ phạm vi, ranh giới điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ thành phố Vinh; toàn bộ thị xã Cửa Lò; một phần huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên, với quy mô xấp xỉ 250 km2.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch chung nhằm xây dựng và phát triển thành phố Vinh thành một đô thị hiện đại, đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và vùng miền, đáp ứng tốt nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; để thành phố xứng đáng là trung tâm vùng Bắc Trung bộ trong 10 lĩnh vực theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị - đó là: tài chính, thương mại, du lịch, khoa học – công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế văn hóa, thể thao, giáo dục – đào tạo.

Theo điều chỉnh, thành phố Vinh sẽ được tăng cường chức năng đô thị về các mặt chính trị, hành chính, thương mại – văn phòng, nhà ở, du lịch…; đồng thời được mở rộng quy mô chức năng và phạm vi đô thị hóa, chủ yếu về hướng Đông bắc. Thị xã Cửa Lò được định hướng phát triển chức năng giáo dục, nghỉ dưỡng, đặc biệt du lịch nghỉ biển. Thị trấn Quán Hành và thị trấn Hưng Nguyên có vị trí là đô thị cửa ngõ vào thành phố Vinh, được định hướng liên kết với khu vực công nghiệp và với trung tâm thành phố.

Tại Hội nghị, các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng thẩm định đều đánh giá cao nỗ lực của tư vấn, đã phối hợp tốt với Chính quyền địa phương xây dựng được một đồ án điều chỉnh quy hoạch công phu, bài bản và với nhiều ý tưởng mới, thể hiện được vị trí và vai trò của thành phố Vinh là đô thị động lực phát triển cho toàn vùng Bắc Trung bộ.

Trên cơ sở các ý kiến phản biện, ý kiến của các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đánh giá: về cơ bản, Đồ án đã đáp ứng tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra; tuy nhiên tư vấn cần nghiên cứu sâu hơn một số nội dung liên quan tới giao thông, hạ tầng kỹ thuật, định hướng không gian, động lực phát triển, nhằm tăng tính thuyết phục và tính khả thi cho Đồ án. Thứ trưởng lưu ý tư vấn chú trọng khai thác tiềm năng du lịch văn hóa của địa phương – vùng đất hội tụ nhiều yếu tố lịch sử văn hóa, đất “địa linh nhân kiệt” với truyền thống hiếu học, truyền thống yêu nước lâu đời.

Thứ trưởng Toàn đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tư vấn hoàn chỉnh Đồ án và tờ trình trong tháng 11/2014, để Bộ Xây dựng có căn cứ lập báo cáo thẩm định trình Chính phủ phê duyệt Đồ án trong thời gian sắp tới.

Phòng TT-TL
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)