Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Thứ sáu, 31/12/2021 14:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 30/12, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng chí Lê Văn Tân - Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy tham dự Hội nghị, đồng chí Hoàng Hải - Bí thư Đảng bộ Khối, Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) chủ trì.

Đồng chí Hoàng Hải - Bí thư Đảng bộ Khối, Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã mang lại nhiều kết quả tích cực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức đảng theo quy định của Ban Bí thư Trung ương; xác định rõ vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy nhưng phải phát huy được hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền đơn vị, tạo sự thống nhất cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và vận dụng có hiệu quả các nghị quyết của Đảng vào thực tế nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ của đảng viên. Đồng thời cụ thể hóa bằng chương trình hành động của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế, tập trung vào những vấn đề trọng yếu, có tác dụng lớn, đảm bảo tính khả thi; tạo được sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, để khi triển khai thực hiện thống nhất và hiệu quả.

Các cấp ủy Đảng trực thuộc luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, chất lượng đảng viên được chú ý quan tâm và ngày một nâng cao, sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ ngày càng có chuyển biến tích cực.

Công tác, chương trình kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nghị quyết của cấp ủy, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để phát huy, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Định kỳ hàng năm, các cấp ủy đảng và Ủy ban Kiểm tra cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương, Điều lệ Đảng, công tác cán bộ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề mới phát sinh để ngăn chặn không dẫn đến vi phạm lớn; đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển chung tại đơn vị, của ngành và thành phố.

Đồng chí Lê Văn Tân trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Hải đề nghị các cấp ủy cơ sở trong thời gian tới tiếp tục tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới phong cách và lề lối làm việc; nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị cấp trên; chú trọng công tác phát triển Đảng, đảm bảo chế độ sinh hoạt Chi bộ tại các công trình xa, công trình trọng điểm.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối đã trao Bằng khen của UBND Thành phố, của Ban Thường vụ Đảng bộ Khối cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nguồn: Báo Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)