Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Thứ năm, 09/12/2021 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng nay, 9-12, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính đặt tại Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị.


Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tại điểm cầu các Bộ, ngành, địa phương có sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, ngành, các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và cán bộ chủ chốt các cấp.


Toàn cảnh điểm cầu Bộ Xây dựng

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Xây dựng và 70 điểm cầu mở rộng có các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt và đảng viên của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Thị Mai đã trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu của Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Trong phiên thảo luận do đồng chí Trần Cẩm Tú điều hành, Hội nghị đã nghe 08 tham luận của cấp ủy các tổ chức Đảng ở Trung ương và địa phương như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Quân đội nhân dân,  Đảng ủy Công an nhân dân, Tỉnh ủy Đồng Tháp, Đồng Nai…

 Sau các bài báo cáo và tham luận, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.

Đồng chí Tổng Bí thư cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mới đây Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; và Quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Để triển khai thực hiện tốt các kết luận và quy định mới này, Bộ Chính trị đã sớm xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện. Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến được tổ chức ngày hôm nay nhằm phổ biến, quán triệt các nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Kế hoạch triển khai thực hiện, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng. Hội nghị có sự tham dự của đông đủ các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, lãnh đạo chủ chốt của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của toàn Đảng ngay từ khâu mở đầu trong toàn bộ Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ thêm một số vấn đề về ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên cơ sở lý luận, thực tiễn cũng như yêu cầu hiện nay; Tinh thần mới, nội dung mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này; và làm thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.


Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Theo đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định vẫn là làm thế nào để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực Kết luận và Quy định mới của Hội nghị Trung ương 4 lần này, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ những kinh nghiệm và bài học thành công cũng như chưa thành công trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trước hết phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định lần này; nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó, có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận và Quy định trên mỗi cương vị công tác, tại các địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách, mở ra cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch toàn diện; Ngay sau Hội nghị này, cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, của ngành, của cơ quan đơn vị mình; phải làm nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể rõ ràng chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức; phải thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm, bao gồm cả việc thực hiện 10 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, các quy định khác của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, chống và xây; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương người tốt, việc tốt, ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán và xử lý nghiêm nhưng việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, tiêu cực, những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; làm quyết liệt hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử…của các cơ quan chức năng; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các đoàn thể, báo chí và công luận…

 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)