Thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040

Thứ sáu, 03/12/2021 17:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 3/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng họp thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị - Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh, đại diện UBND tỉnh Cao Bằng, đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các hội, hiệp hội chuyên ngành.


Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị

Trình bày tóm tắt thuyết minh Đồ án, đại diện tư vấn (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia) cho biết: Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 20/2014/QĐ-CP ngày 11/3/2014, trên cơ sở sáp nhập 3 Khu kinh tế cửa khẩu: Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang. Đây là khu vực có tiềm năng lợi thế rất lớn để phát triển thành một vùng kinh tế động lực của vùng Đông Bắc Bộ. Do đó, Việc lập quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) tỉnh Cao Bằng là rất cần thiết nhằm đáp ứng những yêu cầu về quản lý xây dựng khai thác quỹ đất, tạo được sự đồng bộ, thống nhất về không gian phát triển, đảm bảo các định hướng lâu dài và tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các dự án đầu tư trong KKTCK.

Phạm vi lập quy hoạch gồm các khu vực tập trung phát triển xây dựng tại các khu cửa khẩu, lối mở và phần diện tích chạy dọc theo đường biên giới Việt - Trung bao gồm một phần hoặc toàn bộ diện tích của 31 xã và 3 thị trấn biên giới (thuộc phạm vi KKTCK tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 20/2014/QĐ-TTg). Phạm vi nghiên cứu tổng thể có quy mô 117.760ha; phạm vi lập quy hoạch trực tiếp có quy mô 30.130ha.

Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng được quy hoạch với tính chất là một trong những trung tâm giao thương của Việt Nam và khu vực ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc; là KKTCK đa ngành, đa lĩnh vực, đa điểm đột phá về kinh tế của tỉnh Cao Bằng và các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc; là một trong những trung tâm kinh tế về thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp của các tỉnh miền núi phía Bắc, có khả năng kết nối với các địa phương khác để tạo thành tuyến dịch vụ thương mại - du lịch của toàn vùng Trung du miền núi phía Bắc; là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của quốc gia.

Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng được phát triển trên cơ sở 4 phân vùng, trong đó mỗi phân vùng có một trung tâm kinh tế cửa khẩu chính, là những cực phát triển của phân vùng.

Vùng 1 (Vùng kinh tế cửa khẩu phía Tây Bắc) có diện tích 4.018ha: trung tâm là khu cửa khẩu Sóc Giang. Vùng 1 bao gồm 3 khu vực phát triển chính: Khu cửa khẩu Sóc Giang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, và Khu vực lối mở Nà Quân thuộc xã Cần Yên, huyện Hà Quảng.

Vùng 2 (Vùng kinh tế cửa khẩu phía Bắc) có diện tích 8.134ha: trung tâm là khu cửa khẩu Trà Lĩnh. Vùng 2 gồm 4 khu vực phát triển chính: Khu cửa khẩu Trà Lĩnh và lối mở Nà Đoỏng, khu cửa khẩu Pò Peo, khu vực lối mở Đình Phong và Khu thác Bản Giốc.

Vùng 3 (Vùng kinh tế cửa khẩu phía Đông Bắc) có diện tích 3.346ha: Trung tâm là khu cửa khẩu Lý Vạn. Vùng 3 gồm 2 khu vực phát triển chính: Khu vực cửa khẩu Lý Vạn và lối mở Bản Khoòng, Khu vực cửa khẩu Hạ Lang.

Vùng 4 (Vùng kinh tế cửa khẩu phía Đông) có diện tích 14.632ha; trung tâm là cửa khẩu Tà Lùng - Đô thị Phục Hòa. Vùng 4 gồm 2 khu vực phát triển chính là đô thị Phục Hòa, trung tâm đô thị, khu kinh tế hạt nhân khu vực phía Đông của tỉnh, gắn với cửa khẩu Tà Lùng và Khu vực lối mở Nà Lạn.

Bên cạnh định hướng phát triển không gian, Đồ án cũng đưa ra các định hướng quy hoạch xây dựng như quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội; định hướng kiểm soát kiến trúc cảnh quan; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch giao thông; quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật; quy hoạch cấp điện và thông tin liên lạc; quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang; đánh giá môi trường chiến lược.

Tại hội nghị, Hội đồng thẩm định ghi nhận nỗ lực của đơn vị tư vấn trong quá trình phối hợp cùng các Sở ngành của tỉnh Cao Bằng triển khai, lập Đồ án. Theo Hội đồng, Đồ án được thực hiện theo đúng các mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040, đã làm rõ vai trò, vị trí và xác định tầm nhìn của Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng, và thực hiện các bước xin ý kiến của các Bộ, ngành theo đúng quy định hiện hành. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng Đồ án, đơn vị tư vấn cần rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là đất rừng, quy mô đất dành cho phát triển du lịch, quỹ đất phục vụ mục đích an ninh quốc phòng; làm rõ hơn mối liên hệ vùng nhằm khai thác hiệu quả thương mại, du lịch; rà soát danh mục dự án ưu tiên đầu tư; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội, lịch sử... của Khu kinh tế của khẩu tỉnh Cao Bằng nói riêng, tỉnh Cao Bằng nói chung, đồng thời tổng hợp những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và đề nghị đề đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu đơn vị tư vấn: rà soát, bổ sung các căn cứ pháp lý liên quan làm cơ sở lập Đồ án; rà soát phạm vi ranh giới lập quy hoạch đảm bảo phù hợp với Quyết định của Thủ tướng về thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng và phù hợp với thực tiễn; đánh giá kỹ hơn tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, giá trị di tích văn hóa lịch sử, giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Cao Bằng; đánh giá kỹ hơn hiện trạng sử dụng đất, đặc biệt là đất rừng, các khu đặc biệt, các dự án đang triển khai nhằm đưa ra định hướng phát triển phù hợp hơn trong thời gian tới; rà soát các dự báo về dân số, du lịch, phát triển kinh tế; làm rõ hơn những yếu tố đặc trưng của Khu kinh tế và tính chất, quy mô các khu chức năng; đảm bảo các vấn đề về môi trường, xử lý rác thải, nước thải, cấp nước sinh hoạt; lưu ý các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, sạt lở đất; đảm bảo đồng bộ các cấp độ quy hoạch; chú trọng đảm bảo an ninh quốc phòng đối với Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng nói chung, các khu vực biên giới nói riêng; chú ý hệ thống giao thông kết nối Khu kinh tế cửa khẩu với thành phố Cao Bằng; đảm bảo huy động các nguồn lực phát triển Khu kinh tế.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)