Nghiệm thu 2 Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Báo Xây dựng thực hiện

Thứ năm, 25/11/2021 14:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/11/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu 2 Nhiệm vụ khoa học công nghệ do các nhóm nghiên cứu thuộc Báo Xây dựng thực hiện, bao gồm: “Nghiên cứu áp dụng Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào Báo điện tử Xây dựng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền” và “Nghiên cứu phân tích các vấn đề về hoạt động xây dựng trong thực tiễn xã hội”. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

ThS. Nguyễn Sơn Tùng bảo vệ kết quả Nhiệm vụ trước Hội đồng

Về Nhiệm vụ “Nghiên cứu áp dụng Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào Báo điện tử Xây dựng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền”, ThS. Nguyễn Sơn Tùng - Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Chủ nhiệm Nhiệm vụ cho biết, mục tiêu của nghiên cứu nhằm xây dựng giao diện Báo điện tử Xây dựng theo hướng khoa học, hiện đại, đa phương tiện; xây dựng phòng quay truyền hình của Báo thực sự hiện đại để tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến; đổi mới phương thức đưa tin, bài trên Báo điện tử Xây dựng đảm bảo nhanh nhạy, chất lượng, theo xu hướng của báo chí hiện đại trong nước và quốc tế.

Để thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ theo đề cương được phê duyệt, nhóm nghiên cứu đã tích cực sưu tầm, tham khảo các tài liệu có liên quan đồng thời áp dụng các phương pháp khoa học, tổ chức hội thảo thu thập ý kiến chuyên gia liên quan đến công tác hướng dẫn áp dụng Cách mạng 4.0 trên báo điện tử; hoàn thành đầy đủ các sản phẩm của Nhiệm vụ (gồm báo cáo tổng kết; phần mềm CMS quản lý, vận hành, xuất bản, lưu trữ và tra cứu hồ sơ thông tin áp dụng Cách mạng Công nghiệp 4.0 trên Báo điện tử Xây dựng; Hướng dẫn sử dụng phần mềm CMS; báo cáo kết quả tập huấn phần mềm CMS).

Về Nhiệm vụ “Nghiên cứu phân tích các vấn đề về hoạt động xây dựng trong thực tiễn xã hội”, ông Nguyễn Quốc Gia - Chủ nhiệm Nhiệm vụ cho biết, mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm nghiên cứu, phân tích các vấn đề về hoạt động xây dựng trong thực tiễn, trong đó chú trọng phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng Luật Xây dựng; nghiên cứu, đánh giá vai trò, tác động của dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2014 đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung, sự phát triển ngành Xây dựng nói riêng.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập, tổng hợp, nghiên cứu hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động xây dựng; phỏng vấn chuyên gia về các vấn đề liên quan đến hoạt động xây dựng. Các sản phẩm của Nhiệm vụ được nhóm nghiên cứu hoàn thành theo đề cương được duyệt, gồm có báo cáo tổng kết; 37 bài báo, bài nghiên cứu, chuyên đề, tọa đàm về các vấn đề liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng 2014 đăng tải trên Báo Xây dựng.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các Nhiệm vụ. Hồ sơ nghiệm thu 2 Nhiệm vụ đảm bảo đầy đủ, tuân thủ theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

Đối với Nhiệm vụ “Nghiên cứu áp dụng Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào Báo điện tử Xây dựng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền”, Hội đồng đánh giá đây là đề tài rất ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu, yêu cầu của báo chí đa phương tiện hiện nay; các sản phẩm của Nhiệm vụ được nhận diện dễ dàng trên giao diện Báo điện tử Xây dựng, giúp Báo điện tử Xây dựng ngày càng đổi mới, áp dụng hiệu quả Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào sự phát triển, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hoạt động của ngành Xây dựng. Bên cạnh đó, các video Truyền hình Xây dựng và sự tương tác, kết nối với mạng xã hội đã tạo nhiều dấu ấn của bạn đọc đối với Báo điện tử Xây dựng;

Tuy nhiên, theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần tiếp tục thiết kế App - ứng dụng đọc báo trên thiết bị điện tử cầm tay để độc giả tiện theo dõi hơn; bổ sung số liệu về cán bộ, phóng viên tham gia tập huấn sử dụng phần mềm CMS, đánh giá trang và mục lục để dễ tra cứu.

Đối với Nhiệm vụ “Nghiên cứu phân tích các vấn đề về hoạt động xây dựng trong thực tiễn xã hội”, Hội đồng nhận định phạm vi nghiên cứu rộng, liên quan đến các hoạt động của Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Kinh tế Xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng... Báo cáo tổng kết đã trình bày đầy đủ kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng, trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng bảo hành, bảo trì công trình xây dựng, qua đó nêu lên một số bất cập và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Bên cạnh những ưu điểm, theo Hội đồng, báo cáo tổng kết cần được biên tập ngắn gọn, súc tích hơn, tập trung vào những nội dung chính, không đi theo hướng tổng hợp, có thể tiếp cận đề tài theo vấn đề nổi bật. Ngoài ra, cần rà soát, lược bỏ các dẫn nguồn từ những văn bản đã hết hiệu lực và cập nhật văn bản mới thay thế.

Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các nhóm nghiên cứu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh, thời gian qua Báo Xây dựng đã rất tích cực, chủ động trong việc cập nhật, ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của ngành Xây dựng.

Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh tổng hợp những ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, bổ sung một số ý kiến và đề nghị các nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện các báo cáo tổng kết và sản phẩm Nhiệm vụ, sớm trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu 2 Nhiệm vụ khoa học công nghệ do các nhóm nghiên cứu thuộc thuộc Báo Xây dựng thực hiện, với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)