Nghiệm thu dự thảo TCVN về thiết kế kết cấu thép do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện

Thứ ba, 23/11/2021 17:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/11/2021, Bộ Xây dựng đã họp Hội đồng tư vấn đánh giá  nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu công trình xây dựng”, mã số TĐ 03-17, do nhóm đề tài Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng chủ trì thực hiện. Ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


TS.Lê Minh Long trình bày báo cáo thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn trước Hội đồng

Theo trình bày của TS. Lê Minh Long - chủ trì đề tài, đề tài được triển khai nhằm thực hiện hợp đồng số 03/HĐKHCN TĐ đã ký giữa Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) với Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng về việc “Nghiên cứu hoàn thiện bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu công trình xây dựng”, trong đó có nhiệm vụ soát xét TCVN 5575:2012.

TCVN 5575:2012 là tiêu chuẩn hiện hành về thiết kế kết cấu thép, thực chất đã được chuyển đổi ngang từ TCXDVN 338:2005, với nội dung gần như giữ nguyên. Bản thân TCXDVN 338:2005 được chuyển dịch từ tiêu chuẩn Nga SNiP II.23-81(1989), đã quá cũ nên có nhiều bất cập trong quá trình thiết kế. Hơn nữa, TCVN 5575:2012 viện dẫn tới các tiêu chuẩn về các loại thép kết cấu và các vật liệu làm liên kết cũ trước đây nên chưa gắn kết được với các tiêu chuẩn mới của Việt Nam hiện nay. Do đó, việc soát xét TCVN 5575:2012 là cần thiết.

Qua nghiên cứu tìm hiểu, nhóm đề tài nhận thấy về kết cấu thép, SNiP II.23-81 đã từng được cập nhật trong phiên bản mới, sau đó được thay thế bằng SP 16.13330.2011, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn SP này là SP.16.13330.2017. Đây là tiêu chuẩn tổng hợp mang tính quy định chung và một số quy định cụ thể (như EN 1993-1-1). Ngoài ra, các tiêu chuẩn Nga đang dần được tích hợp trong các phần mềm tính toán phổ biến hiện nay tại Việt Nam như SAP, ETABS, ROBOT...Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế kết cấu, phần lớn đang dựa trên nền của các tiêu chuẩn Liên Xô và Nga.

Như vậy, đã có nhiều thay đổi về nội dung và hình thức của tiêu chuẩn gốc ban đầu, nên thực chất phải biên soạn mới tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu thép.

Nhóm đề tài đã xây dựng dự thảo tiêu chuẩn mới chủ yếu dựa vào SP 16.13330.2017, SP 294.1325800.2017 và SP 43.13330.2012 nhằm thay thế tiêu chuẩn TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế hiện nay, với nội dung phù hợp để áp dụng tại Việt Nam.

Tại cuộc họp, các ủy viên phản biện và các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao sự công phu, tâm huyết của nhóm đề tài để thực hiện khối lượng công việc đồ sộ. Bên cạnh những ưu điểm như chuyên môn cao, các bản dịch chất lượng tốt..., Hội đồng cũng đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn, kiến nghị về cách chuyển dịch, thống nhất thuật ngữ, ngữ nghĩa để tạo sự đồng bộ trong hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam.

Dự thảo TCVN 5575:202x Thiết kế kết cấu thép do nhóm đề tài của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu, với kết quả xếp loại Xuất sắc.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)