Thanh tra Bộ Xây dựng: Dấu ấn trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

Thứ năm, 04/11/2021 12:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 3/11, Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả công tác 10 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị góp ý Thanh tra Bộ liên quan đến thực hiện 14 nhóm vấn đề trọng tâm và biểu dương những kết quả đạt được trong 10 tháng qua.

Trong báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác thanh tra 10 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021, Phó Chánh Thanh tra Chu Hồng Uy nhấn mạnh: Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của ngành Xây dựng và công tác thanh tra đã đề ra trong giai đoạn 2016-2021, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Bộ trưởng, Thanh tra Bộ Xây dựng đã cải tiến lề lối, phương thức làm việc nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, tinh thần tự giác, đổi mới, nâng cao chất lượng trên tất cả các mặt hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, mang lại nhiều thay đổi và kết quả tích cực.

Trong giai đoạn 2016-2020, công tác xây dựng, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật đã bám sát các quan điểm, chủ trương, yêu cầu quản lý của ngành và đã đạt được một số kết quả nhất định. Việc nghiên cứu, bồi dưỡng, xây dựng pháp luật trong nội bộ cũng được tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Bên cạnh đó, trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại, giải quyết từ cơ sở, tập trung vào các vụ việc phức tạp, đông người, tồn đọng, kéo dài được đề cao; hướng dẫn chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền được thực hiện kịp thời, đúng trình tự, công tác tiếp công dân của Bộ Xây dựng đã được Thanh tra Chính phủ kiểm tra và đánh giá là khoa học và đạt hiệu quả tốt.

Đặc biệt, việc triển khai tuyên truyền các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng gắn với công tác thanh tra được triển khai đồng bộ và hiệu quả; báo cáo định kỳ, đột xuất và kết quả tổng hợp kê khai minh bạch tài sản tại các đơn vị trực thuộc Bộ được thực hiện đảm bảo tiến độ.

Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ đã triển khai 03 đoàn thanh tra theo kế hoạch 2021; 05 đoàn kiểm tra, xác minh giải quyết theo đơn thư khiếu nại, tố cáo và chỉ đạo của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ. Ban hành 24 Kết luận Thanh tra, kiến nghị xử lý về kinh tế số 341,9 tỷ đồng.

Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị giao Thanh tra Bộ tổng hợp những tồn tại của cơ chế, chính sách và pháp luật qua công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư. Có thể thấy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có những chỉ đạo quyết liệt để ban hành Chỉ thị nhằm xử lý triệt để các tranh chấp về Quỹ bảo trì nhà chung cư. Từ khi có Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 15/9/2021, tình trạng tranh chấp, đơn thư khiếu nại kéo dài tại các nhà chung cư giảm hẳn, còn 03 đơn thư /01 tháng (trước khi có Chỉ thị, Thanh tra Bộ tiếp nhận 10 đơn thư/01 tháng).

Qua theo dõi khoảng hơn 1 tháng gần đây, các nhà chung cư trên toàn quốc đã không còn tình trạng căng băng rôn tại nhà chung cư, các cơ quan quản lý Nhà nước và các cấp chính quyền; tạo được dư luận tốt, đã có nhiều Thư cảm ơn của cư dân, Ban quản trị nhà chung cư gửi đến Bộ Xây dựng, cư dân cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và Thanh tra Bộ và Cục Quản lý nhà đã giải quyết dứt điểm rất nhiều kiến nghị, khiếu nại gay gắt của cư dân, góp phần ổn định cuộc sống của người dân, đảm bảo an ninh, trật tự địa phương và mỹ quan đô thị.

Với khối lượng công việc rất lớn, hiện nay và để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận đảm bảo tính kế thừa về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước ngành Xây dựng được giao, tại Hội nghị, Thanh tra Bộ có đề xuất Bộ trưởng xem xét cho chủ trương về việc bổ sung biên chế cho Thanh tra Bộ và giữ ổn định về cơ cấu tổ chức trong thời gian tiếp theo để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ giao trong tình hình mới.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng có những chỉ đạo hết sức sát sao đến tập thể Thanh tra: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, ngoài sự đoàn kết một lòng của tập thể cán bộ công chức trong ngành, Thanh tra Bộ cần cố gắng hơn nữa, nghiêm túc chấp hành kỷ cương, để công tác thanh tra đi vào nề nếp, khẳng định vị thế của một cơ quan nòng cốt trong Bộ Xây dựng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Trong 02 tháng cuối năm 2021 nói riêng và cả giai đoạn 2021 – 2025 nói chung, phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành, kế thừa những thành tựu và những mặt tích cực đã đạt được, Thanh tra Bộ sẽ tiếp tục đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 10 tháng đầu năm – dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động, gây ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các nhiệm vụ đã đề ra. Với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm cao trước công việc, sự tập trung chỉ đạo điều hành sát sao của tập thể Lãnh đạo Thanh tra, sự nỗ lực của công chức, người lao động, Thanh tra Bộ đã tiếp tục bám sát chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ, phối hợp hiệu quả với các cục vụ thuộc Bộ, triển khai thực hiện tốt các yêu cầu về phòng chống dịch, làm việc trực tuyến, hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao.

Chánh Thanh tra Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, Thanh tra Bộ chủ trương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch, Chương trình hành động của Bộ; chủ động trong chỉ đạo, điều hành để phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế dịch Covid-19; phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Về công tác thanh tra, sẽ trình Bộ trưởng xem xét điều chỉnh Kế hoạch thanh tra 2021 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; Thanh tra Bộ kính báo cáo Bộ trưởng không triển khai thành lập đoàn mới trong năm và điều chỉnh 09 đoàn còn lại của Kế hoạch 2021.

Nguồn: Báo Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)