Ngành Xây dựng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Thứ tư, 27/10/2021 09:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư bắt đầu từ cuối tháng 4/2021 đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, như: Nhiều doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản phải tạm dừng hoạt động nên hầu như các dự án bị ngưng trệ; hoạt động đầu tư xây dựng gặp khó khăn do các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; giá vật liệu và nhân công tăng, sản xuất và tiêu thụ vật liệu giảm... 

Tại Hội nghị giao ban thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2021, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã chỉ đạo Ngành Xây dựng tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và 19 tỉnh phía Nam, trực tiếp tham gia chỉ đạo công tác xây dựng các bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung, tham gia công tác phòng chống dịch tại Quận 6 và Quận 8, TP. Hồ Chí Minh; kiểm tra công tác đảm bảo hạ tầng cấp nước, thoát nước, xử lý rác thải, cơ sở hỏa táng tại các tỉnh phía Nam để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; thường xuyên báo cáo và tham mưu cho Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 142/TB-VPCP về phương án xây dựng bệnh viện dã chiến trong tình huống khẩn cấp dịch Covid-19, Bộ Xây dựng đã khẩn trương nghiên cứu và ban hành Quyết định về việc hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ban hành văn bản hướng dẫn tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng; đồng thời có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các Bộ để xây dựng Nghị quyết Cơ chế đầu tư xây dựng công trình phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1447/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Bộ Xây dựng đã kịp thời thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân do Bộ trưởng Bộ Xây dựng trực tiếp làm Tổ trưởng và một đồng chí Thứ trưởng là Tổ phó Thường trực.

Tổ công tác đặc biệt của Bộ có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật trong lĩnh vực xây dựng nhằm cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong tháng 10/2021, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực phía Nam, với sự tham dự của lãnh đạo UBND các tỉnh phía Nam; đại diện các doanh nghiệp để bàn các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội và phân bổ nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định để thực hiện hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Bộ đã có văn bản số báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp, trong đó kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước báo cáo Chính phủ bố trí đủ nguồn vốn theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 41/NQ-CP, Nghị quyết số 84/NQ-CP (khoảng 3.000 tỷ đồng) để phát triển nhà ở xã hội, bao gồm nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết các thủ tục hành chính, kịp thời đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Có thể nói, với sự chủ động, tích cực và kịp thời trong việc triển khai các giải pháp hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Bộ Xây dựng đã, đang nhanh chóng hiện thực hóa những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả và khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)