Nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Thứ sáu, 22/10/2021 17:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/10/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng (thuộc Bộ Xây dựng) chủ trì, gồm “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất danh mục Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng” và “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất định hướng mới hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng”.


Ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) chủ trì cuộc họp

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Xây dựng, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng, các chuyên gia hàng đầu thuộc các hội, hiệp hội chuyên ngành.

Về đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất danh mục Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng”, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Nguyễn Đại Minh chủ nhiệm đề tài cho biết: thời gian qua, hệ thống văn bản kỹ thuật (tiêu chuẩn và quy chuẩn, hướng dẫn và chỉ dẫn kỹ thuật) đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư các các dự án trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về xây dựng, góp phần tạo nên những công trình và sản phẩm xây dựng đảm bảo an toàn, phù hợp nhu cầu sử dụng của người dân và xã hội.

Tuy nhiên, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng cũng tồn tại một số bất cập trong định hướng quy hoạch, mô hình quản lý hệ thống, quy trình tổ chức quản lý thực hiện, khả năng hội nhập quốc tế. Mặt khác, chính sách điều tiết các hoạt động quy chuẩn chưa thực sự phù hợp để tạo tính chủ động cho Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trong việc quản lý, biên soạn hệ thống tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.

Những bất cập trên đã được Chính phủ nhìn nhận và chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật xây dựng thông qua các Nghị quyết và văn bản chỉ đạo, đặc biệt là Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 9/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.

Để thực hiện Đề án này, Bộ Xây dựng đã giao Viện Khoa học công nghệ xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất danh mục Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã áp dụng nhiều phương pháp khoa học như khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành xây dựng; tổng hợp kinh nghiệm trong nước và quốc tế kết hợp phân tích hệ thống quy chuẩn xây dựng của các quốc gia phát triển trên thế giới (Mỹ, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) nhằm đúc rút kinh nghiệm, áp dụng cho Việt Nam về cơ sở khoa học và mô hình quản lý hệ thống quy chuẩn xây dựng. Nhóm cũng tiến hành lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan; tổ chức nhiều hội thảo khoa học nhằm tổng hợp các ý kiến đóng góp của chuyên gia, doanh nghiệp từ đó đưa ra đề xuất danh mục Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng.

Sản phẩm của đề tài gồm báo cáo tổng kết; danh mục Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành; danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng do các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành; danh mục Quy chuẩn địa phương ngành Xây dựng.

Trong đó, danh mục Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng được đề xuất gồm 11 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng; về phân cấp công trình xây dựng; về công trình dân dụng; về sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng; về an toàn cháy cho nhà và công trình; về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; về an toàn trong xây dựng; về công trình công nghiệp; về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận, sử dụng; về công trình thủy lợi, thủy điện.

Về đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất định hướng mới hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng”, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Đinh Quốc Dân chủ nhiệm đề tài cho biết: đề tài là một trong những nhiệm vụ nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 198/QĐ-TTg.

Hiện nay, do đặc thù phát triển loại hình công trình của các Bộ ngành, trong hệ thống tiêu chuẩn ngành Xây dựng, các tiêu chuẩn được biên soạn dựa trên nhiều nguồn tài liệu, tiêu chuẩn khác nhau. Đối với công trình dân dụng và công nghiệp do Bộ Xây dựng quản lý, phần lớn các tiêu chuẩn quan trọng liên quan đến thiết kế được biên soạn dựa theo tiêu chuẩn của Liên Xô cũ.

Trong khi đó, trong lĩnh vực công trình giao thông thuộc quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, tùy theo từng đối tượng công trình nên có cách thức biên soạn khác nhau: công trình cầu đường bộ biên soạn theo bộ tiêu chuẩn của Mỹ; công trình đường bộ biên soạn chủ yếu dựa theo tiêu chuẩn của Nga, Mỹ, Trung Quốc; công trình đường cao tốc biên soạn chủ yếu dựa theo tiêu chuẩn của Mỹ; các công trình về cảng, đường thủy biên soạn chủ yếu dựa theo tiêu chuẩn của Nga, Nhật Bản và châu Âu. Trong xây dựng công trình thủy lợi thuộc quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được biên soạn chủ yếu dựa theo tiêu chuẩn của Nga. Các tiêu chuẩn về hàng hóa, phương pháp thử, an toàn xây dựng biên soạn chủ yếu dựa theo hệ thống tiêu chuẩn ISO, châu Âu, Mỹ và một số dựa theo tiêu chuẩn của Trung Quốc.

Thực tiễn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn hiện nay có đối tượng và phạm vi điều chỉnh còn hạn chế. Hơn nữa, hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam thiếu cập nhật công nghệ của các nước tiên tiến, thiếu kết nối với các phần mềm hiện đại hỗ trợ thiết kế, thi công, tính toán kết cấu. Do đó, việc định hướng hệ thống tiêu chuẩn ngành Xây dựng, biên soạn và duy trì một hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật mới sẽ đáp ứng tốt hơn các yêu cầu: độ phủ của hệ thống; tính mở về nội dung; tiếp cận công nghệ tiên tiến; đáp ứng điều kiện đặc thù; hài hòa và đồng bộ; cập nhật và hoàn thiện.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá, khảo sát hệ thống tiêu chuẩn xây dựng trong nước và một số nước tiên tiến trên thế giới; tổng hợp thông tin; tổ chức hội thảo khoa học tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia để làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện đề xuất định hướng mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng với chất lượng đảm bảo nhất.

Đề tài đề xuất Danh mục Tiêu chuẩn cốt lõi của ngành Xây dựng gồm 105 tiêu chuẩn, đồng thời đề xuất lộ trình lộ trình biên soạn và áp dụng các tiêu chuẩn này. Để triển khai hiệu quả việc đổi mới hệ thống tiêu chuẩn xây dựng, đề tài kiến nghị cần có sự tham gia tích cực của các Bộ ngành liên quan trong việc xây dựng chiến lược phát triển tiêu chuẩn. Ngoài ra, các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, tổ chức nghề nghiệp cần chủ động tham gia vào đổi mới hệ thống tiêu chuẩn.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí đánh giá đây là hai đề tài đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tâm huyết và tính chuyên nghiệp của các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ và xây dựng. Theo các thành viên Hội đồng, hai nhóm nghiên cứu đã thực hiện khối lượng lớn công việc đạt chất lượng tốt; báo cáo thuyết minh đáp ứng đầy đủ những yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ theo đề cương được phê duyệt; hồ sơ nghiệm thu của hai đề tài được thực hiện đầy đủ, theo đúng trình tự thủ tục quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp các nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng thống nhất nghiệm thu hai đề tài khoa học của Viện Khoa học công nghệ xây dựng, với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)