Nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng quy trình thực hiện giám định tư pháp xây dựng”

Thứ hai, 12/07/2021 17:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/7/2021, Hội đồng tư vấn đánh giá Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng quy trình thực hiện giám định tư pháp xây dựng” (mã số: RD 42-19) do Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện. TS. Lê Minh Long - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, Ths. Phạm Tiến Văn trình bày khái quát về sự cần thiết và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, công tác giám định trong lĩnh vực xây dựng là hoạt động đặc thù, mang tính chuyên môn, xã hội hóa cao, diễn ra trong thời gian dài, khối lượng công việc lớn. Để triển khai công tác giám định tư pháp xây dựng, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng, trong đó quy định các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công tác thí nghiệm, kiểm định phục vụ giám định tư pháp, trình tự, thủ tục thực hiện công tác giám định tư pháp xây dựng và chi phí giám định. Bộ cũng đã nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2016/NĐ-CP có các nội dung hướng dẫn về điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân thực hiện giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Tuy nhiên, thực tế triển khai hoạt động giám định tư pháp xây dựng, trình tự, thủ tục thực hiện của các tổ chức/ cá nhân chưa có sự thống nhất. Vì vậy, việc điều tra khảo sát tại các cơ quan trung ương, các địa phương, các tổ chức thực hiện giám định, từ đó đề xuất thống nhất quy trình thực hiện giám định tư pháp xây dựng (từ tiếp nhận trưng cầu, thực hiện giám định đến bàn giao báo cáo kết luận giám định cho bên trưng cầu giám định) là rất cần thiết.

Để thực hiện nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp khảo sát thực tế; trao đổi lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân thực hiện giám định và trưng cầu giám định, qua đó tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề xuất thống nhất quy trình thực hiện giám định tư pháp xây dựng.

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ gồm hơn 100 trang chia thành hai chương. Ngoài ra, còn có 04 phụ lục, đề cập các văn bản hướng dẫn, điều hành của một số địa phương, tổng hợp về lực lượng giám định viên theo từng địa phương và một số tài liệu tham khảo.

Nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, hai ủy viên phản biện là PGS. TS Vũ Hoàng Hiệp (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) và TS. Hoàng Anh Giang (Viện Khoa học công nghệ xây dựng) cùng các chuyên gia nhất trí đánh giá: nhiệm vụ đã được nhóm nghiên cứu thực hiện nghiêm túc, công phu, đạt được mục tiêu đề ra. Nhóm đã đưa ra được sản phẩm là Quy trình thực hiện giám định tư pháp xây dựng. Kết quả đạt được của nhiệm vụ có thể coi như một cơ sở dữ liệu có ý nghĩa thực tiễn và có khả năng tham khảo, áp dụng cho các cá nhân, đơn vị liên quan đến công tác trưng cầu giám định cũng như giám định tư pháp xây dựng. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng góp ý với nhóm nghiên cứu một số nội dung như: sản phẩm chính của nhiệm vụ là Quy trình thực hiện giám định tư pháp xây dựng cần tách rời, độc lập với báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; cần phân tích kỹ hơn các tồn tại, đặc biệt là việc thiếu thống nhất quy trình thực hiện giám định hiện nay...

Hội đồng tư vấn Bộ Xây dựng đã thống nhất nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng quy trình thực hiện giám định tư pháp xây dựng”, với kết quả xếp loại Xuất sắc.

Ninh Hoàng Hạnh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)