Nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện

Thứ sáu, 25/06/2021 13:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/6/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện, bao gồm soát xét TCVN 7624:2007 “Kính gương - Kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt - Yêu cầu kỹ thuật”; TCVN 7625:2007 “Kính gương - Phương pháp thử”; TCVN 4315:2007 “Xỉ lò cao dùng để sản xuất xi măng”; TCVN 4316:2007 “Xi măng portland xỉ lò cao”. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

Về Nhiệm vụ soát xét TCVN 7624:2007 và TCVN 7625:2007, ThS. Nguyễn Hữu Tài cho biết cả 2 tiêu chuẩn đều được xây dựng từ năm 2007, trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế đã được ban hành từ những năm 1986 - 1987. Đến nay, 2 tiêu chuẩn đã không còn phù hợp với điều kiện thực tế, khi những sản phẩm gương tráng bạc có kích thước và chiều dày lớn hơn so với trước. Do đó việc soát xét 2 TCVN này rất cần thiết. Qua tham khảo các tiêu chuẩn châu Âu, nhóm đã tiến hành soát xét 2 tiêu chuẩn thành tiêu chuẩn mới TCVN “Kính xây dựng - Kính gương từ kính nổi tráng bạc sử dụng trong nhà”. Theo ThS. Nguyễn Hữu Tài, 2 tiêu chuẩn đều đề cập đến kính gương với nhiều nội dung liên quan với nhau. Do đó, hợp nhất thành một tiêu chuẩn mới sẽ tạo thuận lợi cho người sử dụng và mang tính hội nhập quốc tế cao hơn.

Bố cục của tiêu chuẩn mới bao gồm các phần: tên tiêu chuẩn; phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ, định nghĩa; vật liệu; yêu cầu kích thước; đặc tính phản xạ của gương tráng bạc; yêu cầu chất lượng; thử nghiệm gương tráng bạc; bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển.

Về Nhiệm vụ soát xét TCVN 4315:2007 và TCVN 4316:2007, KS. Vũ Văn Linh cho biết: 2 tiêu chuẩn cũng được xây dựng từ năm 2007, đến nay cần được soát xét, thay thế nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu thực tế trong sản xuất, sử dụng xi măng.

Trong quá trình soát xét 2 tiêu chuẩn, nhóm nghiên cứu đã tham khảo nhiều tiêu chuẩn trong nước và quốc tế có liên quan, trong đó chủ yếu là tiêu chuẩn châu Âu, Mỹ, Nhật nhằm đảm bảo những nội dung cập nhật có sự thống nhất, đổi mới và đáp ứng được yêu cầu hội nhập của Việt Nam.

Đánh giá cao nỗ lực của các nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhận xét: hồ sơ nghiệm thu các Nhiệm vụ đầy đủ, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự thủ tục quy định hiện hành; báo cáo tổng kết và dự thảo các TCVN đều đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số thiếu sót, đóng góp những ý kiến xác đáng như: cần sử dụng chính xác, đồng nhất các thuật ngữ khoa học chuyên ngành, các thông số kỹ thuật cũng như các đơn vị đo lường; Việt hóa trong quá trình chuyển ngữ từ tài liệu nước ngoài; một số lỗi đánh máy, lỗi chế bản cần điều chỉnh kịp thời.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ do các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)