Nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ của Viện Vật liệu xây dựng

Thứ sáu, 12/03/2021 18:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/3/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu hai đề tài khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Phó Vụ trưởng Nguyễn Công Thịnh phát biểu kết luận cuộc họp

Về đề tài “Xây dựng tiêu chí, chương trình dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng”, thay mặt nhóm nghiên cứu, KS. Lê Cao Chiến cho biết: mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, chứng nhận, dán nhãn năng lượng cho sản phẩm, vật liệu xây dựng; xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chứng nhận nhãn năng lượng cho sản phẩm, vật liệu xây dựng.

Theo KS. Lê Cao Chiến, vật liệu tham gia vào kết cấu bao che bên ngoài nhà và mái công trình phải công bố hệ số dẫn nhiệt của vật liệu; vật liệu hoàn thiện tường ngoài, mái công trình và vật liệu nền phải công bố chỉ số phản xạ năng lượng mặt trời SRI cho vật liệu; sản phẩm cửa kính và tường kính phải công bố hệ số hấp thụ bức xạ nhiệt mặt trời SHGC.

Nhóm nghiên cứu kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét ban hành thông tư quy định việc dán nhãn năng lượng cho các nhóm vật liệu thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài; xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc tính nhiệt của sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình sử dụng năng lượng hiệu quả và cập nhật thường xuyên trên website http://tknl.xaydung.gov.vn; tăng cường năng lực các phòng thử nghiệm, đánh giá, dán nhãn năng lượng cho sản phẩm vật liệu xây dựng.

Ở đề tài thứ hai - “Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho các ngành sản xuất kính, gạch ốp lát, sứ vệ sinh và vật liệu xây không nung”, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng đã điều tra, khảo sát trực tiếp kết hợp phát phiếu điều tra, thu thập thông tin từ các cơ sở sản xuất xuất kính, gạch ốp lát, sứ vệ sinh và vật liệu xây không nung trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tiến hành kiểm toán năng lượng nhằm chuẩn hóa những dữ liệu thu thập được, xác định nguồn tiêu thụ năng lượng lớn nhất, chuẩn hóa ranh giới điểm chuẩn cũng như xác định các vấn đề tồn tại trong sử dụng, quản lý năng lượng tại đơn vị, xác định tiềm năng sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và phân tích thống kê tập giá trị suất tiêu hao năng lượng (SEC) để thiết lập định mức tiêu hao năng lượng ngành vật liệu xây dựng.

Từ những kết quả thu được, nhóm nghiên cứu kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành định mức năng lượng cho ngành sản xuất sứ vệ sinh; tiếp tục nghiên cứu, triển khai xây dựng định mức chi tiết cho từng ngành với lộ trình đề xuất: ngành kính xây dựng thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2022; ngành vật liệu ốp lát thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2023; bổ sung nghiên cứu định mức cho tấm panel theo thị trường.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao sự nghiêm túc của các nhóm nghiên cứu Viện Vật liệu xây dựng trong quá trình thực hiện các đề tài.

Theo nhận xét của Hội đồng, hai báo cáo tổng kết đã tuân thủ đúng đề cương được duyệt, có bộ cục hợp lý, thông tin phong phú, đa dạng, nội dung đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng lưu ý các nhóm nghiên cứu cần rà soát lại một số dữ liệu, sử dụng thống nhất các thuật ngữ chuyên ngành.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Công Thịnh đề nghị các nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp củat hành viên Hội đồng, hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm của hai đề tài, sớm trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu hai đề tài khoa học và công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)