Nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế của trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

Thứ sáu, 12/03/2021 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/3/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề và nghiên cứu khoa học tại các trường Cao đẳng và Trung cấp thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030”. Dự án do nhóm nghiên cứu Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo kết quả thực hiện dự án, TS. Trần Văn Cường cho biết: dự án được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề và nghiên cứu khoa học tại các trường Cao đẳng, Trung cấp thuộc Bộ Xây dựng; đánh giá những ưu điểm, nội dung hoạt động hiệu quả, phân tích những tồn tại, hạn chế tại các đơn vị được khảo sát, từ đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong các hoạt động.

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm nhận thấy: tại các trường Cao đẳng, Trung cấp thuộc Bộ Xây dựng có cán bộ quản lý lĩnh vực hợp tác quốc tế, phần lớn là trình độ đào tạo thạc sỹ, chủ yếu được đào tạo trong nước. Việc cử giảng viên đi tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài chủ yếu do Tổng cục Giáo dục nghề cử đi. Hầu hết các trường đều chưa ban hành văn bản về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế áp dụng riêng cho nhà trường mà một số trường mới đang trong thời gian nghiên cứu, triển khai.

Ngoài ra, nội dung hợp tác quốc tế trong xây dựng và hiệu chỉnh chương trình đào tạo chủ yếu tại các trường đang có chương trình đào tạo thí điểm nghề quốc tế do Cộng hòa Liên bang Đức chuyển giao. Trong khi đó, chỉ 1 trường có nội dung đào tạo theo chương trình của các tổ chức phi chính phủ. Quá trình khảo sát cũng cho thấy, đối tượng có nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở nước ngoài do học bổng Chính phủ chiếm tỷ lệ cao nhất (khoảng 17,7%) và thấp nhất là học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở nước ngoài do nguồn kinh phí tự các nhà giáo đảm nhiệm.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm dự án đề xuất 11 nhóm giải pháp tổng thể đối với nhà giáo, nhà trường và cơ quan quản lý trong công tác quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế, như: các trường tự tạo lập các kết nối quốc tế, mỗi trường nên thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh. Ngoài ra, các trường cần đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, bồi dưỡng kỹ năng tìm kiếm đối tác, tìm kiếm học bổng cho nhà giáo nhằm đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế và đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá: nhóm dự án đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ theo hợp đồng; nội dung báo cáo tổng kết bám sát nội dung đề cương được phê duyệt. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh hơn sự cần thiết thực hiện nghiên cứu, đồng thời phân tích những tồn tại, khó khăn trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế của các trường Cao đẳng, Trung cấp thuộc Bộ Xây dựng để có cơ sở đưa ra các đề xuất cụ thể, có tính thuyết phục hơn.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế do trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 thực hiện, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)