Nghiệm thu dự án sự nghiệp bảo vệ môi trường của Cục Hạ tầng kỹ thuật

Thứ năm, 04/03/2021 08:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 3/3/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu dự án sự nghiệp bảo vệ môi trường “Rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện các quy hoạch quản lý chất thải rắn các địa phương thuộc 3 lưu vực sông: Sông Nhuệ - Đáy, sông Cầu, sông Đồng Nai”. Dự án do nhóm nghiên cứu Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường kết luận cuộc họp

Báo cáo với Hội đồng, TS. Nguyễn Khánh Long cho biết: lưu vực sông Nhuệ - Đáy, sông Cầu, sông Đồng Nai là 3 lưu vực sông nằm ở các vùng kinh tế quan trọng của đất nước. Trong những năm qua, cùng với tốc độ phát triển kinh tế và tốc độ đô thị hóa nhanh, lượng chất thải rắn ở 3 lưu vực sông này cũng tăng lên nhanh chóng, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Để bảo vệ môi trường các khu vực nêu trên, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2030; Quyết định phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030. Trước đó, năm 2013, Quyết định phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020 đã được ký ban hành Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương nằm trong 3 lưu vực sông chủ động lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn. Cụ thể, cho đến nay, quy hoạch quản lý chất thải rắn của 5/5 tỉnh thành thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy, 5/6 tỉnh thành thuộc lưu vực sông Cầu, 10/11 tỉnh thành thuộc lưu vực sông Đồng Nai đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện các quy hoạch quản lý chất thải rắn, xây dựng các khu xử lý chất thải rắn còn chậm. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn ở các khu vực này chủ yếu vẫn dựa vào nguồn ngân sách, trong khi việc đa dạng nguồn vốn đầu tư hay xã hội hóa trong đầu tư còn nhiều vướng mắc. Do đó, việc tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện các quy hoạch quản lý chất thải rắn các địa phương thuộc 3 lưu vực sông là đặc biệt cần thiết.

Dự án đặt mục tiêu rà soát tình hình thực hiện 3 đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn 3 lưu vực sông, qua đó đánh giá công tác tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý công trình xử lý chất thải rắn đáp ứng yêu cầu bảo vệ nguồn nước cấp trong từng khu vực.

Bên cạnh đó, dự án đưa ra các nhóm giải pháp thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn 3 lưu vực sông, và quy hoạch quản lý chất thải rắn của các địa phương trong khu vực; đề xuất cơ chế, chính sách tổ chức quản lý thực hiện quy hoạch xử lý chất thải rắn các lưu vực sông. Cụ thể: cần hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó chú ý các chính sách ưu đãi hỗ trợ, hoàn thiện đơn giá xử lý chất thải rắn một cách thống nhất, đồng bộ, thực hiện cơ chế đấu thầu công khai, minh bạch; hoàn thiện công tác quy hoạch, quản lý chất thải rắn; chú ý phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn, trong đó quan tâm phát triển công nghệ trong nước đồng thời áp dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý chất thải rắn; thúc đẩy xã hội hóa thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; đảm bảo chi phí và thu hồi chi phí cho hoạt động xử lý chất thải rắn...

Để thực hiện dự án, nhóm nghiên cứu đã tham khảo tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan, áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học (điều tra, khảo sát; đánh giá, tổng hợp thông tin, số liệu; dự báo, lập bản đồ chuyên đề; tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, các nhà quản lý).

Theo đánh giá của Hội đồng Tư vấn, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm dự án theo hợp đồng và đảm bảo chất lượng. Báo cáo tổng kết dự án được thực hiện công phu, lượng thông tin phong phú, đa dạng, thể hiện được bức tranh toàn cảnh hiện trạng công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn các địa phương thuộc 3 lưu vực sông được nghiên cứu, qua đó các nhóm giải pháp hợp lý được đề xuất, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn.

Để nâng cao chất lượng báo cáo tổng kết và các sản phẩm dự án, Hội đồng cho biết nhóm cần bổ sung một số giải pháp liên quan đến công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn, phân vùng thu gom, trạm tập kết, trung chuyển chất thải rắn.

Kết thúc cuộc họp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Công Thịnh đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm dự án, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Dự án sự nghiệp bảo vệ môi trường do Cục Hạ tầng kỹ thuật thực hiện, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)