Những kết quả vượt trội của dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam

Thứ sáu, 05/02/2021 08:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 4/2/2021, Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam (dự án EECB) tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện dự án đến năm 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện trong năm 2021.


Ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường (Bộ Xây dựng), Giám đốc dự án EECB phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo cập nhật kết quả thực hiện do đại diện Ban Quản lý dự án (BQL) trình bày, đến nay dự án đã đạt và vượt mục tiêu ở 11/14 kết quả đầu ra (còn 1/14 kết quả chưa đánh giá, 2/14 kết quả đầu ra đang tiếp tục được hoàn thiện), trong đó có nhiều mục tiêu quan trọng như: hoàn thành góp ý Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoàn thành nội dung góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng về tiết kiệm năng lượng trong hoạt động xây dựng nói chung và trong công trình xây dựng nói riêng; hỗ trợ Bộ Xây dựng soạn thảo 5 tiêu chuẩn về đặc tính hiệu quả năng lượng của vật liệu xây dựng và dự thảo 6 tiêu chuẩn về định mức hiệu quả năng lượng trong công trình; cập nhật các định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hiệu quả năng lượng.

EECB hiện đang hỗ trợ Bộ Xây dựng sửa đổi Nghị định quản lý dự án và quản lý chất lượng công trình, hướng dẫn thi hành Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Thông tư về khuyến khích phát triển công trình hiệu quả năng lượng; hỗ trợ Bộ Công thương sửa đổi bổ sung Nghị định 21 hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; góp ý, hỗ trợ Bộ Xây dựng nâng cấp website tietkiemnangluong.xaydung.gov.vn; công bố cơ sở dữ liệu (CSDL) các loại sản phẩm vật liệu xây dựng và thiết bị công trình hiệu quả năng lượng trên website của Bộ Xây dựng và tập huấn sử dụng CSDL này...

Dự án cũng đã hoàn thành khảo sát tiêu thụ năng lượng ở 250 công trình; hoàn thành tham vấn thí điểm đo lường, chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng và công khai thông tin về sử dụng năng lượng trong công trình; xây dựng hướng dẫn thiết kế tiết kiệm năng lượng đạt quy chuẩn Việt Nam vượt chuẩn công trình cao tầng; dự thảo sơ bộ cơ chế khuyến khích phát triển công trình cao tầng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong khuôn khổ dự án, nhiều khóa tập huấn được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, trong đó có 5 lớp tập huấn tăng cường năng lực thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình tiết kiệm năng lượng cho học viên là cán bộ, tư vấn kỹ thuật thiết kế, thẩm định, giám sát thi công, 3 lớp tập huấn tăng cường năng lực cải tạo công trình hiệu quả năng lượng.

EECB đã lựa chọn thêm 4 công trình cải tạo tham gia dự án trình diễn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng; nghiên cứu hiệu năng của các công trình bổ sung và lập báo cáo đánh giá hiệu năng công trình, khuyến nghị giảm mức tiêu thụ năng lượng; ngoài ra hỗ trợ kỹ thuật 17 công trình. Hiện nay, BQL đang xây dựng bài học kinh nghiệm từ quá trình hỗ trợ kỹ thuật nhằm chia sẻ rộng rãi các kết quả của dự án; hỗ trợ Bộ Xây dựng tổ chức Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2020 diễn ra từ ngày 9-11/12/2020.

BQL dự án cũng đã chủ động, tích cực đóng góp, hỗ trợ sự kiện Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu tổ chức tháng 6/2018 tại Đà Nẵng, sự kiện Hiệu quả năng lượng trong ngành Xây dựng, hỗ trợ sự kiện Diễn đàn cấp cao về năng lượng do Chính phủ Việt Nam tổ chức và Diễn đàn Đô thị thông minh do Bộ Xây dựng tổ chức.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và những năm trước đó, trong năm 2021, BQL đặt mục tiêu hoàn thành các kết quả cam kết của dự án, hỗ trợ Bộ Xây dựng một số hoạt động chính như sau: thực hiện công tác đóng dự án; tiếp tục hỗ trợ Bộ Xây dựng sửa đổi Nghị định về khuyến khích công trình hiệu quả năng lượng và đô thị xanh, tổ chức hội thảo tham vấn liên quan; trình Bộ Khoa học và công nghệ thẩm định và công bố 6 tiêu chuẩn về đường tiêu thụ năng lượng đặc trưng và định mức tiêu thụ năng lượng trong công trình; hoàn thiện các báo cáo đánh giá và giám sát kết quả thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, dự án sẽ tập trung hoàn thành báo cáo xây dựng đường tiêu thụ năng lượng đặc trưng, định mức năng lượng và trình Bộ Xây dựng thông qua; hoàn thành cơ chế chứng nhận tiêu thụ năng lượng và công bố thông tin tiêu thụ năng lượng; hoàn thành xây dựng tài liệu hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình hiệu quả năng lượng, cải tạo công trình hiệu quả năng lượng; mở rộng đánh giá, xây dựng đường tiêu thụ năng lượng đặc trưng, định mức năng lượng cho một số loại hình công trình; hoàn thành nâng cấp phần mềm OTTV phiên bản web; hoàn thành xây dựng các bài học từ hợp phần trình diễn và chia sẻ các kết quả; thí điểm đánh giá chứng nhận công trình xanh một công trình do Dự án EECB hỗ trợ; đánh gía tiềm năng cải tạo công trình hiệu quả năng lượng trong giai đoạn tiếp theo.

Tại cuộc họp, các chuyên gia và đại diện các Bộ ngành Trung ương nhất trí với báo cáo cập nhật kết quả dự án đến năm 2020, cùng thảo luận, trao đổi, và đóng góp ý kiến giúp các bên liên quan hoàn thành tốt nhất những mục tiêu còn lại của Dự án theo đúng thời hạn đã cam kết với nhà tài trợ.


Bà Sitara Syed - Phó Trưởng đại diện Thường trực UNDP tại Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp, bà Sitara Syed - Phó Trưởng đại diện Thường trực Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Bộ Xây dựng và các bên liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện dự án EECB. Bà cho biết: sản phẩm của dự án cũng chính là sản phẩm của Bộ Xây dựng, của Chính phủ Việt Nam. Chính vì thế, các bên liên quan cần phối hợp chặt chẽ, đồng thời áp dụng linh hoạt các giải pháp khác nhau nhằm sử dụng hiệu quả nhất những kết quả, sản phẩm của dự án.

Kết luận cuộc họp, ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường (Bộ Xây dựng), Giám đốc dự án EECB cảm ơn đại diện các Bộ ngành liên quan, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã tích cực hỗ trợ Bộ Xây dựng triển khai dự án trong những năm qua.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đã đề ra, ông Vũ Ngọc Anh đề nghị các đơn vị có liên quan đến dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu còn lại của dự án theo đúng thời hạn đã cam kết, đồng thời bày tỏ mong muốn UNDP tăng cường phối hợp, hỗ trợ Bộ Xây dựng thực hiện tốt các nội dung liên quan đến việc đóng dự án.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)