Nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế của Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị

Thứ năm, 28/01/2021 18:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/1/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát các tiến bộ trong các chương trình giảng dạy phục vụ đào tạo trình độ cao đẳng nghề xây dựng ở các nước phát triển”. Dự án do nhóm nghiên cứu thuộc Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Trần Tuấn Long cho biết: chất lượng nguồn lao động giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của mỗi quốc gia. Chính vì vậy, nhiều nước phát triển trên thế giới rất chú trọng nghiên cứu, ứng dụng, cập nhật tiến bộ khoa học vào chương trình đào tạo. Tại Việt Nam, công tác này mới chỉ được thực hiện riêng lẻ và ở phạm vi hẹp, tùy điều kiện của từng cơ sở đào tạo.

Hiện nay, ngành Xây dựng có hơn 204 nghìn công nhân lao động; trong đó, số lượng lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp nghề chỉ chiếm khoảng 11,8%; số thợ bậc cao chỉ chiếm khoảng 7%. Những năm gần đây, số lao động được đào tạo nghề tuy có tăng, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành Xây dựng, chưa cân đối giữa các trình độ đào tạo. Thực trạng này là một nguyên nhân dẫn đến năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, giảm sức cạnh tranh ngay ở thị trường trong nước và hạn chế về năng lực khi tham gia thị trường quốc tế. Do đó, việc cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật và chương trình đào tạo nghề xây dựng ở các trường Cao đẳng rất cấp thiết.

Dự án hướng đến mục tiêu làm cơ sở đề xuất khung chương trình đào tạo, xây dựng danh mục các thiết bị giảng dạy đáp ứng yêu cầu thực tế, góp phần đào tạo đội ngũ lao động có trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện dự án, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát thực tế các tiến bộ trong các chương trình giảng dạy phục vụ đào tạo trình độ cao đẳng nghề xây dựng tại một số nước như Đức, Singapore, Thái Lan, kết hợp với thu thập tài liệu, kế thừa các kết quả nghiên cứu một số dự án trong nước có liên quan.

Qua khảo sát, nhóm nhận thấy hệ thống đào tạo nghề của Đức là mô hình đào tạo tiên tiến trên thế giới, có nhiều ưu điểm nổi bật. Nghề kỹ thuật xây dựng cũng nằm trong hệ thống đào tạo này, với 70% thời lượng đào tạo được thực hiện tại doanh nghiệp và 30% thời lượng đào tạo được tiến hành tại các trường nghề, cơ sở thực hành. Các doanh nghiệp tài trợ hoàn toàn trong quá trình đào tạo nghề (từ 3 - 3,5 năm); bằng tốt nghiệp được công nhận trên toàn châu Âu.

Từ đó, nhóm nghiên cứu xây dựng khung chương trình đào tạo nghề kỹ thuật xây dựng dành cho hệ cao đẳng của Việt Nam, với tổng thời lượng chương trình là 3.740 giờ (bao gồm khối lượng các môn chung và đại cương 600 giờ; các module chuyên môn, thực hành, thực tập là 3.140 giờ), với các module, hợp phần bổ sung về vật liệu xây không nung; vật liệu thân thiện với môi trường; thực hành năng lượng hiệu quả và vận hành hệ thống tiết kiệm năng lượng trong xây dựng; thực hành lắp đặt hệ thống tiết kiệm năng lượng, tự động hóa trong các tòa nhà...; đưa việc thực hành, đào tạo tại doanh nghiệp vào khung chương trình đào tạo bắt buộc.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện dự án.

Theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Báo cáo tổng kết và các sản phẩm dự án đảm bảo chất lượng. Trong báo cáo, nhóm đã phân tích rõ yêu cầu khách quan của việc cập nhật các tiến bộ khoa học công nghệ vào chương trình đào tạo nghề xây dựng trình độ cao đẳng; phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo và nhu cầu đào tạo nghề theo hướng xanh hóa, đồng thời đề xuất được khung chương trình đào tạo nghề kỹ thuật xây dựng có sự bổ sung, tích hợp nhiều module, hợp phần dựa theo mô hình đào tạo của Đức.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến: cần làm rõ hơn phương pháp nghiên cứu, nêu bật những tiến bộ trong đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới, trong đó có các nước đã được dự án lựa chọn khảo sát; cần đề xuất áp dụng ngay một số module, hợp phần mà các cơ sở đào tạo có thể chủ động thực hiện.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Lê Đông Thành đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm dự án, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu dự án “Điều tra, khảo sát các tiến bộ trong các chương trình giảng dạy phục vụ đào tạo trình độ cao đẳng nghề xây dựng ở các nước phát triển”, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)