Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo kiên trì thực hiện các mục tiêu của Đề án 2038

Thứ sáu, 22/01/2021 15:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/01/2021, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị về tình hình thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 2038). Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Kinh tế xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng; các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các hội, hiệp hội chuyên ngành xây dựng.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện cơ quan thường trực của Đề án, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng Đàm Đức Biên đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án và những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Theo Báo cáo, công việc thực hiện Đề án 2038 đã được triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả cụ thể: hoàn thành việc nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; hoàn thành việc nghiên cứu, hoàn thiện 13 phương pháp xây dựng định mức, xác định giá xây dựng (đã được ban hành tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng); hoàn thành, trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng cho phù hợp Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020; hoàn thành rà soát hệ thống định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố với khoảng 16.000 định mức, bổ sung định mức các công tác có công nghệ thi công mới phù hợp với điều kiện thi công thực tế; hoàn thành rà soát, kiểm tra đánh giá 596 suất vốn đầu tư, giá bộ phận kết cấu công trình; xây dựng suất vốn đầu tư cho 1km đường ô tô cao tốc; thực hiện rà soát 349/349 định mức công tác dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị; đang triển khai đầu tư phần cứng, xây dựng phần mềm, thu thập dữ liệu và đào tạo chuyên gia vận hành để hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung về định mức và giá xây dựng, các dự án đầu tư xây dựng; Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các địa phương để hoàn thành công tác rà soát, kiểm đếm danh mục, số lượng định mức chuyên ngành làm cơ sở nghiên cứu, đánh giá và xây dựng hệ thống định mức theo phương pháp mới.

Báo cáo cũng đề cập đến những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án, số lượng định mức lớn, nhân lực và nguồn lực cho việc điều tra, khảo sát thị trường hạn chế, nhận thức về việc thực hiện đề án còn có sự chưa thống nhất…

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, tổ chức tham dự đã phát biểu, thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, nhiệm vụ căn cốt của ngành Xây dựng là dần dần hoàn thiện thị trường xây dựng phù hợp với cơ chế thị trường định hướng XHCN và đảm bảo hội nhập quốc tế, do đó việc triển khai Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng là một nhiệm vụ quan trọng, song song với việc triển khai đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Trong quá trình thực hiện, cần chú ý việc hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí theo đặc điểm của từng loại công trình và địa bàn cụ thể; thực hiện có lộ trình phù hợp điều kiện thực tế; chú trọng hệ thống định mức cơ sở - là cơ sở để tính toán định mức dự toán; đặc biệt coi trọng công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức hiện hành, coi đó là công việc thường xuyên, liên tục; ưu tiên rà soát các nhóm định mức cốt lõi nhất, thông dụng nhất đồng thời cập nhật ngay các yếu tố mới về công nghệ, vật liệu mới, nhân công… Cơ quan thường trực Đề án là Cục Kinh tế xây dựng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, huy động tổng lực các tổ chức, cá nhân trong xã hội đủ điều kiện để tham gia Đề án, đồng thời chú trọng áp dụng các tiến bộ KHCN trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo tiếp tục kiên trì định hướng xây dựng định mức mới theo nhóm, loại công trình, bộ phận công trình; rà soát 13 phương pháp lập định mức và các yếu tố đảm bảo cho việc thực hiện xây dựng định mức theo các phương pháp mới; rút ngắn thời gian hoàn thành xây dựng hệ thống định mức mới; chú trọng nhiệm vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng; xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể và thời gian hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh, việc hoàn thành Đề án 2038 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là sự cải cách căn bản cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng, là việc lớn, nhiều khó khăn, phức tạp, do đó cơ quan thường trực và các cơ quan đơn vị tham gia cần có sự quyết tâm cao, quán triệt và thống nhất cao về tầm quan trọng và vai trò của Đề án.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)