Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm tra chất lượng công trình thuộc Công ty cổ phần Sơn Hải

Thứ năm, 24/08/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/8/2006 Bộ Xây dựngđã ra Quyết định số 1201/QĐ-BXD Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm tra chất lượng công trình thuộc Công tycổ phần Sơn Hải, mã số LAS-XD275, địa chỉ: Tổ 7 Cụm Tư Đình-Phường Long Biên-Q.Long Biên-Tp. Hà Nội.
Danh mục các phép thử được công nhận theo Quyết định này là: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây.
Phòng được phép sử dụng dấu mã số phòng thí nghiệm chuyên ngành, theo đúng quy định trong Quyết định số 65/BXD-KHCN, ngày 22/3/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong phiếu kết quả phải đóng dấu LAS-XD..., mới có giá trị pháp lý. Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn tương đương khác như:ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS.
Phòng thí nghiệm phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm định thiết bị thử nghiệm theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2007.

Nguyễn Thị Đỗ Hạo
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)