Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Trung tâm tư vấn thiết kế thí nghiệm và kiểm định công trình xây dựng thuộc Công ty xây dựng đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Long

Thứ tư, 23/08/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/8/2006 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 1185/QĐ-BXD Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của của Trung tâm tư vấn thiết kế thí nghiệm và kiểm định công trình xây dựng thuộc Công ty xây dựng đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Long, mã số LAS-XD453, địa chỉ: Số 75 Phố Cao Thắng-Tp. Thanh Hoá.
Danh mục các phép thử được công nhận theo Quyết định này là: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý cát xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đá dăm, sỏi xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bi tum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng.
Phòng được phép sử dụng dấu mã số phòng thí nghiệm chuyên ngành, theo đúng quy định trong Quyết định số 65/BXD-KHCN, ngày 22/3/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong phiếu kết quả phải đóng dấu LAS-XD..., mới có giá trị pháp lý. Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn tương đương khác như: ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS
Phòng thí nghiệm phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm định thiết bị thử nghiệm theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2009.

Nguyễn Thị Đỗ Hạo
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)