Nghiệm thu đề tài của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Thứ ba, 20/10/2020 10:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/10/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu đề tài “Ứng dụng công nghệ ảnh 360o trong lĩnh vực quản lý quy hoạch đô thị ở Việt Nam” do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam thực hiện. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Trần Thu Hằng làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh cuộc họp

Về lý do, sự cần thiết phải thực hiện đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu -TS. Nguyễn Hoàng Minh cho biết: trong quá trình quản lý quy hoạch đô thị, lấy ý kiến cộng đồng là một trong những nội dung được quy định trong Luật Quy hoạch đô thị nhằm đảm bảo sự tham gia của cộng đồng trong công tác lập quy hoạch. Thời gian qua, những phương pháp lấy ý kiến cộng đồng từ xây dựng mô hình, công bố bản vẽ quy hoạch, hồ sơ quy hoạch… cơ bản đã phát huy tác dụng. Với sự phát triển không ngừng của tiến bộ khoa học, công nghệ VR với nguồn ảnh 360o trong công tác quản lý đô thị nói chung và quản lý quy hoạch đô thị nói riêng sẽ giúp đổi mới, bổ sung công cụ khi tiến hành lấy ý kiến cộng đồng.

Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ảnh 360o thực trạng phát triển và quy hoạch đô thị, thí điểm khu vực quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; nâng cao khả năng nghiên cứu, cập nhật, khai thác dữ liệu quản lý quy hoạch đô thị một cách trực quan thông qua sản phẩm ảnh 360o; xây dựng công cụ lấy ý kiến cộng đồng về công tác quy hoạch đô thị một cách hiệu quả, theo định hướng triển khai mô hình Chính phủ điện tử.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã áp dụng nhiều phương pháp như kế thừa, thu thập tài liệu đã có của các đề tài, dự án, chương trình liên quan đã và đang được thực hiện; tham khảo kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công nghệ ảnh 360o và các công nghệ tương tự trong lĩnh vực quản lý đô thị của các nước tiên tiến trên thế giới...

Qua quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã đưa ra được một số kiến nghị: Chính phủ cần xây dựng chính sách phù hợp, hỗ trợ, khuyến khích áp dụng mô hình công bố thông tin và lấy ý kiến cộng đồng áp dụng công nghệ thực tế ảo VR với nguồn ảnh 360o; Bộ Xây dựng tiếp tục tạo điều kiện cho phép nghiên cứu cơ chế chính sách phối hợp trong việc cung cấp thông tin và khai thác, sử dụng hiệu quả công cụ “Công nghệ ảnh 360o trong công bố thông tin và lấy ý kiến cộng đồng”; doanh nghiệp cần đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng mô hình công bố thông tin dự án phục vụ công tác lấy ý kiến cộng đồng trong giai đoạn quy hoạch, lập dự án và quảng bá thông tin khi bán hàng, cung cấp sản phẩm bất động sản ra thị trường; cơ quan quản lý nhà nước tăng cường phối hợp với doanh nghiệp phát triển công cụ công nghệ ảnh 360o nhằm hỗ trợ công tác quản lý phát triển đô thị tại địa phương; người dân tích cực tham gia công tác tham vấn cộng đồng.

Theo đánh giá của Hội đồng, nhóm nghiên cứu thuộc Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã đầu tư nhiều thời gian, công sức thực hiện đề tài và đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong hợp đồng. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng đề tài, nhóm cần rà soát, biên tập lại Báo cáo tổng kết đảm bảo ngắn gọn, súc tích hơn, đồng thời làm rõ đối tượng sử dụng cũng như mối liên hệ giữa công nghệ ảnh 360o với công nghệ GIS như nội dung đề tài đã đề cập.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Đề tài “Ứng dụng công nghệ ảnh 360o trong lĩnh vực quản lý quy hoạch đô thị ở Việt Nam” với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)