Bộ Xây dựng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)

Thứ hai, 19/10/2020 20:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, Chỉ thị 03/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (2010 - 2020).

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tặng hoa chúc mừng tập thể nữ cán bộ, viên chức lao động Cơ quan Bộ Xây dựng

Tới dự buổi lễ có Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ cùng tập thể nữ cán bộ, viên chức lao động Cơ quan Bộ Xây dựng.

Theo báo cáo tổng kết, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng hiện nay có 41 công đoàn cơ sở và 1 tổ công đoàn trực thuộc, với tổng số 5.372 cán bộ công nhân viên chức lao động, (trong đó, số lao động nữ gồm 1.852 người, chiếm 34,5%). Có 29/41 công đoàn cơ sở đủ điều kiện thành lập Ban nữ công; 12/41 công đoàn cơ sở phân công ủy viên Ban chấp hành phụ trách công tác nữ công, 100% đơn vị có tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành công đoàn.

Trong những năm qua, hoạt động Công đoàn Cơ quan Bộ luôn nhận được sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Xây dựng. Nhờ đó, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các phong trào nữ công như “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Vượt khó, học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Người mẹ có con ngoan, học giỏi” gắn với cuộc vận động “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được chú trọng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các nữ cán bộ tiêu biểu của Cơ quan Bộ Xây dựng

Trong giai đoạn 2010 - 2020, Cơ quan Bộ Xây có hàng nghìn lượt nữ cán bộ, viên chức lao động được nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng các cấp. Cụ thể có 31 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, 1.046 lượt cá nhân được khen thưởng cấp Bộ, ngành; 9.595 lượt cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở. Phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua đối với 1 tập thể, tặng Bằng khen đối với 3 tập thể và 6 cá nhân; Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Cờ Thi đua đối với 10 tập thể, tặng Bằng khen đối với 18 tập thể và 375 cá nhân; Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tặng Giấy khen đối với đối với 33 tập thể và 3.089 lượt cá nhân.

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ tặng Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho Phó Chủ tịch Công đoàn Báo Xây dựng Nguyễn Thị Hạnh

Phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và các công đoàn cơ sở tiếp tục phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020; tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Vượt khó, học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Người mẹ có con ngoan, học giỏi” gắn với cuộc vận động “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua của ngành Xây dựng.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ cán bộ, viên chức lao động Cơ quan Bộ Xây dựng

Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn cơ sở sẽ tăng cường vai trò chức năng của công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ cán bộ, viên chức lao động; tuyên truyền và thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, công tác nữ công trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua và cuộc vận động “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kiện toàn tổ chức bộ máy công đoàn các cấp và cán bộ nữ công, công đoàn các cấp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác công đoàn, nữ công cho đội ngũ cán bộ công đoàn trực thuộc.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, Chỉ thị 03/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết: những năm qua, tập thể nữ cán bộ, viên chức lao động Cơ quan Bộ Xây dựng đã chủ động và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Xây dựng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động. Những kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của ngành Xây dựng.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm công tác nữ công trong các chương trình, kế hoạch hoạt động của mình, đồng thời mong muốn tập thể nữ cán bộ, viên chức lao động Cơ quan Bộ Xây dựng không ngừng phấn đầu rèn luyện, phát huy phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Toàn cảnh buổi lễ

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)