Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Phú Quốc đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ năm, 08/10/2020 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 8/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Theo Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ do đại diện đơn vị tư vấn (VIUP) trình bày, phạm vi lập quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Phú Quốc đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 gồm toàn bộ huyện đảo Phú Quốc có diện tích đất tự nhiên là 589,27km2 và vùng biển liên quan, dân số hiện nay là 146.028 người (thống kê năm 2019).

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm định hướng phát triển Khu kinh tế Phú Quốc với tầm nhìn dài hạn, đáp ứng một cách tối ưu các yêu cầu phát triển trong giai đoạn ngắn và trung hạn; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa và bảo đảm an ninh quốc phòng; phát triển Khu kinh tế Phú Quốc thành đô thị biển đảo đặc sắc, là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ có bản sắc, chất lượng cao; làm cơ sở pháp lý để quản lý, hướng dẫn, khuyến khích phát triển kinh tế xã hội và lập các dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn tiếp theo.

Nhiệm vụ đưa ra quan điểm và định hướng quy hoạch cũng như các nguyên tắc về tổ chức không gian, kiến trúc, kết nối hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở xây dựng đồ án quy hoạch. Nội dung đồ án quy hoạch cần dựa trên những phân tích, đánh giá các mối quan hệ liên vùng, liên khu vực, điều kiện tự nhiên, môi trường cảnh quan, thực trạng xây dựng, hiện trạng dân cư, xã hội, di tích lịch sử văn hóa. Bên cạnh đó, đồ án quy hoạch cần xác định mục tiêu, chiến lược và động lực phát triển, tính chất, quy mô dân số, quy mô đất xây dựng, đồng thời đưa ra các giải pháp quy hoạch sử dụng đất đảm bảo đáp ứng linh hoạt nhu cầu phát triển của đô thị, đề xuất định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Phú Quốc phù hợp với các điều kiện hiện trạng và bối cảnh phát triển mới.

Nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng bao gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các hội, hiệp hội chuyên ngành đã đưa ra những ý kiến góp ý trên nhiều lĩnh vực như: Quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, văn hóa, giao thông, tài nguyên môi trường, quốc phòng an ninh… để đơn vị tư vấn tiếp thu, phối hợp với UBND huyện Phú Quốc hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị đơn vị tư vấn tập trung rà soát các quy hoạch chung đã, đang triển khai thực hiện ở Phú Quốc, đánh giá cụ thể những ưu điểm, tồn tại và hạn chế trong quá trình thực hiện các quy hoạch này, từ đó làm cơ sở đề xuất những nội dung cần thiết trong đồ án quy hoạch.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, trong đó chú trọng đặc biệt công tác dự báo về dân số, sử dụng đất đai, các nội dung về bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị ở Phú Quốc, tích cực phối hợp với UBND huyện Phú Quốc và UBND tỉnh Kiên Giang, sớm hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)