Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện

Thứ năm, 24/09/2020 13:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/9/2020, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế “Khảo sát, đánh giá tình hình xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Bảo vệ dự án trước Hội đồng, đại diện nhóm nghiên cứu nêu lên lý do, sự cần thiết phải tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương, đồng thời cho biết, đến nay 63/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành xây dựng Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020. Trong đó, 48/63 địa phương đã phê duyệt Chương trình nhà ở đến năm 2030, còn lại 15/63 địa phương đang điều chỉnh Chương trình đến năm 2030.

Về Kế hoạch phát triển nhà ở, đến nay toàn bộ các địa phương trên toàn quốc đã hoàn thành xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở, song với các giai đoạn khác nhau. Cụ thể: Có 18/63 địa phương xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở cho giai đoạn 2018 - 2020; 27 địa phương xây dựng Kế hoạch cho giai đoạn 2016 - 2020; 2 địa phương xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2017 - 2020; 1 địa phương xây dựng Kế hoạch cho giai đoạn 2015 - 2020; còn lại các địa phương khác xây dựng kế hoạch đến năm 2021, 2023 hoặc đến năm 2025. Bên cạnh đó, dự án đưa ra dự báo về nhu cầu nhà ở thương mại và nhà ở xã hội trên phạm vi toàn quốc đến các năm 2025, 2030.

Để đảm bảo thành công Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương, dự án đưa ra nhiều giải pháp thực hiện liên quan đến các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; chính sách đất đai; giải pháp phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng bên ngoài công trình để đấu nối với các dự án phát triển nhà ở; giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu; vốn, cơ chế chính sách tài chính về nhà ở; hoàn thiện cơ chế chính sách về nhà ở; phát triển thị trường nhà ở và quản lý nhà ở sau đầu tư; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở; hoàn thiện hệ thống, nâng cao năng lực tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về nhà ở; áp dụng khoa học công nghệ; công tác tuyên truyền vận động.

Kế thúc quá trình thực hiện, dự án kiến nghị: Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng tiếp tục xây dựng Điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025, phù hợp với giai đoạn xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương, đồng thời có giải pháp phù hợp và hiệu quả để phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội trên phạm vi toàn quốc; đôn đốc các địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, và các chương trình, chính sách khác của nhà nước về nhà ở, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội.

Tại cuộc họp, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đánh giá cao sự cần thiết phải tiến hành khảo sát, đánh giá tình xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch nhà ở của các địa phương, nhằm xây dựng, hoàn thiện các chính sách phát triển nhà ở phù hợp trong giai đoạn mới.

Theo đánh giá của Hội đồng, nhóm nghiên cứu Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã dành nhiều thời gian, công sức tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, số liệu phục vụ dự án, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành đầy đủ sản phẩm theo hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần làm rõ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương, đồng thời tiến hành rà soát, biên tập, chỉnh sửa lỗi trình bày, lỗi đánh máy, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm dự án, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế “Khảo sát, đánh giá tình xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch nhà ở của các địa phương”, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)