Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu thiết kế mẫu nhà ở đô thị và nông thôn phù hợp các vùng, miền toàn quốc”

Thứ năm, 27/08/2020 16:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/8/2020, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu thiết kế mẫu nhà ở đô thị và nông thôn phù hợp các vùng, miền toàn quốc”. Đề tài do Viện Kiến trúc quốc gia (VIAR) thực hiện. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

Bảo vệ đề tài trước Hội đồng, TS. KTS. Nguyễn Tất Thắng - Chủ nhiệm đề tài nêu lên lý do, sự cần thiết phải nghiên cứu thiết kế mẫu nhà ở đô thị và nông thôn phù hợp các vùng, miền toàn quốc, đồng thời cho biết, mục tiêu của đề tài nhằm: Cụ thể hóa Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đánh giá thực trạng phát triển nhà ở đô thị và nông thôn tại các vùng, miền trên toàn quốc; đánh giá ưu, nhược điểm các mẫu nhà ở đô thị và nông thôn hiện hữu, đặc biệt là các mẫu nhà được xây dựng theo các chương trình phát triển về nhà ở đã, đang được thực hiện.

Bên cạnh đó, đề tài còn nhằm đánh giá ưu, nhược điểm của cơ chế chính sách quản lý về nhà ở, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng ở các địa phương; đưa ra các cơ sở khoa học thiết kế nhà ở đô thị và nông thôn; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách quản lý nhà ở để các tổ chức, doanh nghiệp địa phương và người dân có thể áp dụng các mẫu nhà được hiệu quả nhất, đề xuất một số mẫu nhà ở đô thị và nông thôn mang bản sắc văn hóa vùng miền, đề xuất mô hình áp dụng thiết kế điển hình theo hình thức xây dựng thực nghiệm.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu áp dụng nhiều phương pháp khoa học khác nhau, đồng thời tiến hành điều tra, khảo sát các loại hình nhà ở, kết hợp xây dựng luận cứ khoa học đưa ra các mô hình và giải pháp thiết kế nhà ở đô thị và nông thôn phù hợp với các vùng, miền trên toàn quốc. Từ đó thiết lập nhiệm vụ thiết kế cho từng loại nhà; đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở cũng như đề xuất cơ chế chính sách áp dụng các mẫu thiết kế điển hình vào thực tiễn cuộc sống.

Đối với nhà ở đô thị, đề tài đề xuất các mô hình và giải pháp đi kèm với xây dựng nhiệm vụ thiết kế nhà ở đô thị phù hợp với 3 miền: Bắc, Trung, Nam, bao gồm: Nhà ở thu nhập thấp, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho sinh viên, nhà ở thương mại.

Đối với nhà ở nông thôn, đề tài đề xuất các mô hình và giải pháp đi kèm với xây dựng nhiệm vụ thiết kế nhà ở đô thị phù hợp với 6 vùng, gồm: Vùng Núi phía Bắc, vùng Đồng bằng Sông Hồng, vùng Duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, vùng Tây Nam Bộ, bao gồm: Nhà ở khu vực thị trấn, nhà ở trong cụm điểm dân cư nông thôn, nhà ở nông thôn khu vực phát triển du lịch; nhà ở tái định cư.

Kết thúc quá trình nghiên cứu, đề tài kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng làm rõ khái niệm về các loại hình nhà ở đô thị và nông thôn, hình thành các bộ tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng thông qua các Luật: Xây dựng; Nhà ở; Kinh doanh bất động sản. Kết hợp các mẫu thiết kế điển hình hướng tới xây dựng thực nghiệm trước khi xây dựng đại trà; xây dựng hệ thống quy chuẩn địa phương với tiêu chuẩn cơ sở cho các vùng miền để tạo sự đa dạng, phong phú cho kiến trúc vùng, miền; thông qua các cơ chế chính sách giảm thuế đất, tăng cường đầu tư từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê để ổn định cuộc sống cho đối tượng là người có thu nhập thấp.

Theo Hội đồng đánh giá, nhóm nghiên cứu Viện Kiến trúc quốc gia đã hoàn thành đầy đủ những yêu cầu, nhiệm vụ theo nội dung hợp đồng đã ký. Báo cáo tổng kết đa dạng thông tin, nêu lên thực trạng kiến trúc nhà ở đô thị và nông thôn Việt Nam trên toàn quốc, phân chia theo khu vực và chức năng khác nhau. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng nghiên cứu đầy đủ hệ thống cơ chế chính sách về nhà ở, đánh giá được ưu nhược điểm của hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về nhà ở, từ đó đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung cần thiết.

Tuy nhiên, theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần rà soát lại Báo cáo tổng kết đề tài, làm rõ sự giống và khác nhau của nhà ở đô thị, nhà ở nông thôn giữa các vùng miền về: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa… từ đó làm cơ sở đề xuất các mô hình và giải pháp đi kèm với xây dựng nhiệm vụ thiết kế nhà ở đô thị, nhà ở nông thôn phù hợp với các vùng, miền toàn quốc; bổ sung hướng dẫn sử dụng và khái toán kinh phí cho các mẫu nhà, chú ý biên tập các lỗi đánh máy, lỗi chế bản.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn - Chủ tịch Hội đồng ghi nhận sự nỗ lực, công phu của nhóm nghiên cứu Viện Kiến trúc quốc gia trong quá trình thực hiện đề tài.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn yêu cầu và nhấn mạnh đến tính hiệu quả trong ứng dụng thực tiễn của các mẫu nhà ở đô thị, nhà ở nông thôn đối với đề tài đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu Viện Kiến trúc quốc gia xem xét, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu thiết kế mẫu nhà ở đô thị và nông thôn phù hợp các vùng miền toàn quốc”, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)