Hướng dẫn Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII thanh, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây lắp

Thứ ba, 07/07/2020 14:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 209a/CV-QL60 ngày 01/6/2020 của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII về việc hướng dẫn thanh, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây lắp.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 3275/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 209a/CV-QL60, hợp đồng được ký kết giữa các bên là hợp đồng đơn giá điều chỉnh theo quy định của Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Do vậy, đối với các trường hợp cụ thể nêu tại văn bản số 209a/CV-QL60 thực hiện như sau:

a) Về thời gian được điều chỉnh giá hợp đồng: Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng được quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại hồ sơ hợp đồng đã ký kết và các quy định pháp luật có liên quan thì việc điều chỉnh giá được thực hiện trên cơ sở thời gian thực hiện hợp đồng được cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh.

b) Về thời điểm áp dụng chỉ số giá: Tại khoản 2.1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD đã quy định: “Các chỉ số giá hoặc giá hiện hành (tại thời điểm điều chỉnh) tương ứng với mọi loại chi phí (chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí vật liệu,...) cho thời gian “n”, được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán quy định trong hợp đồng”. Như vậy, các chỉ số giá tại thời điểm điều chỉnh được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán được quy định trong hồ sơ hợp đồng đã ký kết.

c) Về đơn giá cho các khối lượng thực tế tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng tương ứng trong hợp đồng:

Tại điểm b khoản 2 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP đã quy định: “Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho các khối lượng này để thanh toán”.

Vì vậy, đối với những công việc có khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu tăng hoặc giảm lớn hơn 20% so với khối lượng công việc tương ứng trong hợp đồng đã ký kết và trong hợp đồng các bên thỏa thuận áp dụng đơn giá hợp đồng để thanh toán cho các khối lượng công việc này, thì đơn giá sử dụng để thanh toán hợp đồng là đơn giá được điều chỉnh theo quy định của hợp đồng.

d) Về chi phí huy động nhân lực, thiết bị đến và đi khỏi công trường:

- Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng và lực lượng lao động (có tay nghề thuộc quản lý của doanh nghiệp, hợp đồng lao động dài hạn của doanh nghiệp) đến và ra khỏi công trường là một khoản mục chi phí trong chi phí hạng mục chung. Do đó, chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đến và đi khỏi công trường chỉ được xác định cho máy, thiết bị đặc chủng thuộc sở hữu của nhà thầu và thiết bị đi thuê, trừ trường hợp chi phí này đã được tính vào giá thuê máy.

- Đối với máy, thiết bị thi công đặc chủng phải di chuyển trong nội bộ công trường từ mũi thi công này sang mũi thi công khác, mà không tự di chuyển được như nêu tại văn bản số 209a/CV-QL60 thì chi phí huy động máy, thiết bị đặc chủng này chỉ tính cho các loại máy, thiết bị thi công đặc chủng dùng chung giữa các gói thầu và không tính đối với các loại máy, thiết bị đã tính chi phí huy động máy, thiết bị đến và đi khỏi công trường của từng gói thầu.

- Việc sử dụng cước vận chuyển đường bộ/thủy theo tấn/km để tính toán chi phí vận chuyển được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan ban hành cước vận chuyển hàng hóa.

- Thời gian di chuyển lên/xuống phương tiện vận chuyển chuyên dụng để di chuyển máy, thiết bị đặc chủng đến và đi khỏi công trường được tính toán căn cứ vào phương án vận chuyển được phê duyệt, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư xây dựng.

- Việc thanh toán, quyết toán các chi phí nêu trên thực hiện theo nội dung của hợp đồng đã ký kết.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3275-BXD-KTXD_07072020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3275/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)