Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thứ ba, 07/07/2020 15:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2264/BLĐTBXH-TCGDNN ngày 23/6/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:

“Triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu để chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo. Tuy nhiên, ngày 06/9/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8476/VPCP-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, theo đó “Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành". Do vậy, việc chỉnh sửa, bổ sung văn bản quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo tạm dừng cho đến khi các văn bản quy định chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW được ban hành. Trong thời gian tới, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo với mức như đang hiện hưởng”.

Bộ Xây dựng thông báo để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc biết và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3273-BXD-TCCB_07072020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3273/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)