Đại hội Chi bộ Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ ba, 30/06/2020 09:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/6, Chi bộ Cục Hạ tầng kỹ thuật đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Đình Toàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và đồng chí Lê Văn Toàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại Đại hội

Theo Báo cáo Chính trị do Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Mai Thị Liên Hương trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Chi ủy, Chi bộ Cục Hạ tầng kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể của Cục Hạ tầng kỹ thuật hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III. Cụ thể:

Cục Hạ tầng kỹ thuật đã tham mưu cho Bộ Xây dựng trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 điều chỉnh định hướng, 01 điều chỉnh chiến lược và 01 chương trình quốc gia trong các lĩnh vực cấp nước, thoát nước, quản lý tổng hợp chất thải rắn; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn; trình Thủ tướng phê duyệt 02 quy hoạch vùng về cấp nước và quản lý chất thải rắn; tham mưu Bộ Xây dựng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng "Báo cáo đánh giá việc thực hiện đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng trong giai đoạn 2011-2020 và vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025 của ngành Xây dựng" để chuẩn bị cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cục cũng đã tham mưu lãnh đạo Bộ Xây dựng ban hành 01 Thông tư về quản lý chất thải rắn, ban hành Quyết định về cắt giảm 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ; tham mưu cho Bộ Xây dựng trình Chính phủ bãi bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Cục Hạ tầng kỹ thuật cũng đã làm tốt công tác phối hợp, chỉ đạo các địa phương thực hiện lập các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng, tổ chức triển khai các chương trình quốc gia về đầu tư xử lý chất thải rắn, cấp nước an toàn, chống thất thoát thất thu nước sạch.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Cục Hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III, riêng chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đạt trên 200% so với chỉ tiêu của Nghị quyết.

Tham gia ý kiến cho Báo cáo Chính trị của Cục Hạ tầng kỹ thuật, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đề nghị chi bộ và cấp ủy khóa mới của Cục tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để tranh thủ kinh nghiệm và thu hút các nguồn lực của nước ngoài đầu tư cho các dự án hạ tầng kỹ thuật của các địa phương…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Lê Văn Toàn đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy và chi bộ Cục Hạ tầng kỹ thuật trong nhiệm kỳ qua, đã linh hoạt, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ III đề ra, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Cục. Những kết quả đó khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Cục Hạ tầng kỹ thuật, sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Văn Toàn cũng bày tỏ đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, và đề nghị cấp ủy khóa mới tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Cục Hạ tầng kỹ thuật hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra cho nhiệm kỳ mới, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ Xây dựng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chú trọng công tác xây dựng Đảng, quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng về đổi mới công tác chính trị - tư tưởng; quan tâm đến công tác ngăn ngừa và phòng chống tham nhũng; đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống, phát huy dân chủ và củng cố khối đoàn kết trong chi ủy, chi bộ.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Lê Văn Toàn chúc mừng Chi ủy Cục Hạ tầng kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Chi bộ Cục Hạ tầng kỹ thuật nhiệm kỳ IV đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí. Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, PGS.TS. Mai Thị Liên Hương - Bí thư chi bộ khóa III, tiếp tục được Đại hội bầu giữ cương vị Bí thư chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Minh Đức, chi ủy viên khóa III và khóa IV, giữ chức Phó Bí thư chi bộ, và bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)