Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020

Thứ năm, 16/09/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 833/QĐ-BXD  về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Ông Trịnh Đình Dũng - Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo;

2. Ông Uông Đình Chất- Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ viên Thường trực;

3. Ông Trần Thanh Hà -  Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Uỷ viên;

4. Ông Nguyễn Trung Hoà - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Uỷ viên;

5. Ông Nguyễn Hồng Tiến - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Uỷ viên;

6. Ông Phạm Xuân Điều - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Uỷ viên.

Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ cụ thể:

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo việc tổ chức triển khai xây dựng và thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020;

Thành lập Tổ thư ký để giúp việc cho Ban chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ;

Dự trù kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

 
Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 833/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)