Nghiệm thu tiêu chuẩn: Các phương pháp thử vữa cho khối xây (Mã số: TC 35- 08)

Thứ năm, 22/04/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/4/2010, Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành – Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu tiêu chuẩn: “Các phương pháp thử vữa cho khối xây” do TS. Nguyễn Cao Dương  – Viện KHCN Xây dựng làm chủ nhiệm đề tài.

Thay mặt nhóm biên soạn ThS. Hoàng Anh Giang – Viện KHCN Xây dựng đã báo cáo tóm tắt kết quả đề tài. Với tổng dài 71 trang, được chuyển dịch từ tiêu chuẩn châu Âu BS EN 1015, gồm các phần 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21. Bố cục trình bày từng phần của tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên như tiêu chuẩn gốc, bao gồm 10 phần. Tiêu chuẩn được thực hiện dựa trên việc bám sát nội dung, phương pháp trình bày và chuyển dịch gần như nguyên bản với tiêu chuẩn gốc, chỉ lược bớt các phần nói đầu có liên quan đến các quy định hướng dẫn có tính chất nội bộ của các nước thành viên châu Âu. Trong quá trình thự hiện nhóm biên soạn đặc biệt lưu ý tới các điều kiện khí hậu chuẩn dùng trong đo lường và thử nghiệm của Việt Nam để thay thế các điều kiện khí hậu chuẩn này của tiêu chuẩn gốc như điều kiện bảo dưỡng mẫu thử trong các phần của tiêu chuẩn gốc đều lấy nhiệt độ lưu giữ mẫu ở 200C ± 20C, khi chuyển dịch, điều kiện này đã được thay bằng 270C± 20C theo quy định của TCVN 1996:77 - Điều kiện khí hậu chuẩn dùng trong đo lường và thử nghiệm. Hay điều kiện bảo dưỡng thử theo nhiệt độ 270C± 20C tương tự như trong các phần của TCVN 3121-2003. Ngoài ra, còn tham khảo các thuật ngữ đã có trong các tiêu chuẩn và tài liệu kỹ thuật hiện hành có liên quan, để có sự thống nhất chung, làm rõ hơn nội dung và ý nghĩa sử dụng của các tiêu chuẩn chuyển dịch.

Theo đánh giá của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, đề tài đã được chuyển dịch và biên soạn khá chặt chẽ, song vẫn còn 1 số ít thuật ngữ cần sửa đổi để phù hợp với văn phong Việt Nam. Để tiêu chuẩn được hoàn thiện hơn, nhóm biên soạn cần chỉnh sửa và bổ sung thêm nội dung mà các thành viên trong Hội đồng đã góp ý cho phần thuyết minh. Sau khi được thông qua, đề tài này sẽ là một trong các đề tài tiêu chuẩn nằm trong hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo tính đồng bộ với tiêu chuẩn Eurocode đối với kết cấu xây.

Với kết quả thu được, đề tài tiêu chuẩn đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và xếp loại Xuất sắc./.

 

Bích Ngọc

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)