Nghiệm thu tiêu chuẩn "Cọc ván thép cán nguội và cán nóng - Điều kiện kỹ thuật giao nhận, sai số cho phép"

Thứ năm, 22/04/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Cọc ván thép (cán nguội và cán nóng) ngày càng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng và công nghiệp. Cọc ván thép đã và đang được sử dụng tại các công trình ngầm và tầng hầm  các công trình cao tầng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện tại Việt Nam chưa có tiêu chuẩn về cọc ván thép. Mặt khác, khi Việt Nam đang hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế thế giới, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của ngành Xây dựng và cũng là đòi hỏi của quá trình hội nhập là dỡ bỏ rào cản kỹ thuật, soát xét và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đồng bộ, hiện đại, hài hoà và tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Bộ Xây dựng đã giao cho Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chuyển dịch tài liệu EN 12049 và En 12048 "Cold formend sheet piling of non alloy steels and Hot rolled sheet piling of non alloy steels - Technical delivery conditions - Tolerances on shap and dimensions" sang TCVN  ...: 2010 - "Cọc ván thép cán nguội và cán nóng - Điều kiện kỹ thuật giao nhận, sai số cho phép".

Ngày 22/4/2010, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành đã tiến hành nghiệm thu tiêu chuẩn "Cọc ván thép cán nguội và cán nóng - Điều kiện kỹ thuật giao nhận, sai số cho phép" do TS. Đỗ  Đình Đức - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chủ trì thực hiện.

Để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống, phương pháp thực hiện của đề tài là bám sát nội dung và được trình bày giống như tiêu chuẩn gốc.

Để áp dụng tiêu chuẩn châu Âu vào điều kiện Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã cố gắng chuyển dịch tiêu chuẩn này cho tương thích với thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế nhằm giúp các nhà sản xuất, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng nhanh chóng tiếp cận hệ thống Eurocode.

Sau khi hoàn chỉnh và ban hành tiêu chuẩn chuẩn “Cọc ván thép cán nguội và cán nóng - Điều kiện kỹ thuật giao nhận, sai số cho phép" sẽ giúp các nhà tư vấn, các nhà sản xuất và các nhà thi công có một tiêu chuẩn hướng dẫn hoàn chỉnh và thống nhất.

Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành Bộ Xây dựng đã đánh giá đề tài xếp loại xuất sắc.

 
Minh Tâm

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)