Toạ đàm "Phát triển thành phố ven biển ứng phó biến đổi khí hậu"

Thứ năm, 25/03/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/3/2010 Cục Phát triển Đô thị  (UDA) Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc toạ đàm "Phát triển thành phố ven biển ứng phó biến đổi khí hậu" với sự tham gia của đoàn chuyên gia nghiên cứu của CHLB Đức về Mega City, đại diện các Viện Nghiên cứu Phát triển Đô thị, Viện Khí tượng thuỷ văn, Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

Tại cuộc toạ đàm, GS. Frank Schwatze - Trường Đại học Kỹ thuật Bradenburg Cottbus đã trình bày "Chương trình Nghiên cứu Đô thị cực lớn TP. HCM" trong khuôn khổ lồng ghép Quy hoạch Đô thị và Môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình Nghiên cứu Đô thị cực lớn là một phần của "Phát triển bền vững đô thị Cực lớn cho ngày mai - Cấu trúc hiệu quả về năng lượng và khí hậu tại các trung tâm phát triển đô thị" do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức khởi xướng. Trong khuôn khổ của chương trình này có 10 thành phố cực lớn trên thế giới được lựa chọn để nghiên cứu theo chiến lược hỗ trợ phát triển đô thị bền vững thích ứng với hiện tượng biến đổi khí hậu và TP. HCM  vinh dự được chọn và Dự án Nghiên cứu  được bắt đầu vào tháng 9/2008. Giai đoạn 2 sẽ kết thúc vào tháng 2/2011 và Giai đoạn 3 là 2011 - 2013.

Trọng tâm của dự án là lồng ghép và triển khai thực hiện trong quy hoạch đô thị và môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu của chương trình là:

- Phát triển công cụ và phương pháp đánh giá các tác động và sự tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra.

- Phát triển các biện pháp thích nghi mang tính bền vững.

- Kết hợp các chiến lược phát triển và các biện pháp vào quá trình ra quyết định và quy hoạch đô thị nhằm cải thiện việc quản lý và quy hoạch, tăng cường nhận thức và xây dựng năng lực tiến tới tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng của hệ thống đô thị TP. HCM.

 
Minh Tâm

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)