Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm đất và vật liệu xây dựng thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng Tuyên Quang

Thứ ba, 08/05/2007 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 08/5/2007 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 677/QĐ-BXD Công nhận khả năng thực hiện các phép thử nêu trong bảng danh mục kèm theo Quyết định này của Phòng thí nghiệm đất và vật liệu xây dựng thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng-Sở Xây dựng Tuyên Quang, mã số LAS-XD531, địa chỉ: Đường 17/8-Phường Phan Thiết-Thị xã Tuyên Quang.

Danh mục các phép thử được công nhận theo Quyết định này là: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý cát xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đá dăm, sỏi xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong Phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa BITUM; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử cơ lý Vật liệu bột khoáng trong B.T. N.

Phòng được phép sử dụng dấu mã số phòng thí nghiệm chuyên ngành, theo đúng quy định trong Quyết định số 65/BXD-KHCN, ngày 22/3/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong phiếu kết quả phải đóng dấu LAS-XD..., mới có giá trị pháp lý. Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn tương đương khác như: ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS.

Phòng thí nghiệm phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm định thiết bị thử nghiệm theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 5 tháng 5 năm 2010.

Ban biên tập Website-Bộ Xây dựng
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)