Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì thảo luận và kết luận chỉ đạo ban hành trong tháng 9/2006 các Nghị định hướng dẫn các Luật: Đấu thầu, Đầu tư, Doanh nghiệp, Xây dựng

Thứ sáu, 25/08/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Liên tiếp trong 4 ngày, từ 22 – 25/8/2006, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp làm việc với các đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các cơ quan liên quan… về các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ảnh minh hoạ

Thủ tướng Chính phủ đã cùng Ban soạn thảo các Nghị định và các đại biểu tham dự tiến hành rà soát từng điều khoản của dự thảo các Nghị định, thảo luận và thống nhất về những nội dung quan trọng đối với từng quy định cụ thể, đặc biệt là việc nhất quán trong phân cấp mạnh cho người quyết định đầu tư và chủ đầu tư trong hoạt động xây dựng, đấu thầu, đầu tư và tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng đã đặc biệt nhấn mạnh các Luật: Doanh nghiệp, Đấu thầu, Đầu tư, Xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, các Nghị định phải bám sát các quy định của Luật, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, minh bạch rõ ràng và khả thi, khắc phục cho được những yếu kém trong quản lý đầu tư, đấu thầu, xây dựng; phải phân cấp mạnh, gắn quyền hạn và trách nhiệm của người quyết định đầu tư và chủ đầu tư, người cấp phép đầu tư và quản lý sau đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ đã kết luận chỉ đạo: Các Nghị định nói trên phải được khẩn trương hoàn thành và ban hành trong tháng 9/2006./.

Tin từ Website Chính phủ
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)