Hội nghị tập huấn công tác quản lý, sử dụng công sở cơ quan hành chính nhà nước

Thứ hai, 23/04/2007 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20-4-2007 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý, sử dụng công sở cơ quan hành chính nhà nước. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Tống Văn Nga đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có đại diện của Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành ở Trung ương và các địa phương.

Hệ thống công sở của các cơ quan hành chính nhà nước CQHCNN ở nước ta được hình thành và phát triển qua nhiều thời kỳ, tuy nhiên cho đến nay việc quản lý, sử dụng công sở CQHCNN đã và đang được thực hiện theo các tiêu chí khác nhau,  mỗi nơi một cách, thiếu sự thống nhất trên phạm vi cả nước. Thực trạng đó gây ra nhiều bất cập cho công tác quản lý hoạt động xây dựng nói chung, việc quản lý và xây dựng công sở cho các CQHCNN các cấp nói riêng. Để nhanh chóng đưa công tác quản lý, sử dụng công sở CQHCNN các cấp đi vào nền nếp, Thủ tướng Chính phủ  đã có Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 ban hành Quy chế quản lý công sở các CQHCNN, Quyết định số 229/2006/QĐ-TTg ngày 12/10/2006 Về yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở CQHCNN các cấp. Tiếp theo đó, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 01/2007/TT-BXD ngày 31/01/2007 Hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý công sở các CQHCNN ban hành kèm theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm hướng dẫn việc thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã có Quyết định số 15/2006/QĐ-BXD ban hành Quy định chế độ bảo trì công sở các CQHCNN nhằm quy định về chế độ bảo trì công sở, trách nhiệm của các chủ thể, trình tự thực hiện đối với hoạt động bảo trì.

Ngoài ra các cơ quan ở Trung ương và các địa phương cần phải thống kê lại các công sở hiện có và lập lại quy hoạch hệ thống công sở để sự hoạt động của các công sở được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch định trước đồng thời cần có chế độ bảo trì, sửa chữa để việc sử dụng công sở có hiệu quả hơn. Thực trạng đó còn cho thấy đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, sử dụng nhà công sở CQHCNN cũng phải được củng cố hơn.

Trước những yêu cầu mới đặt ra cho công tác quản lý, sử dụng công sở CQHCNN, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nhằm giới thiệu với cán bộ các cơ quan ở Trung ương và các địa phương về những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên nhằm bảo đảm việc triển khai thực hiện các văn bản đó được thống nhất trên phạm vi cả nước.

H. Phước

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)