Bộ Xây dựng: Ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình cho các đơn vị

Thứ ba, 25/04/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 11/2006/QĐ-BXD về uỷ quyền trong quản lý đầu tư công trình đối với các đơn vị trực thuộc Bộ.
Phạm vi uỷ quyền bao gồm quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, công tác đấu thầu và thẩm định thiết kế cơ sở. Về chủ trương đầu tư, văn bản nêu rõ: Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các đơn vị, doanh nghiệp DN phải trình báo cáo Bộ xin chủ trương đầu tư và phải được Bộ đồng ý bằng văn bản. Khi được giao làm chủ đầu tư xây dựng công trình, các đơn vị có trách nhiệm lập dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các dự án không thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, được quy định cụ thể như sau: Đối với dự án nhóm A,B, các TCty, các DNNN thuộc Bộ báo cáo Bộ xin chủ trương đầu tư, chỉ rõ tính hiệu quả, khái quát về nội dung, quy mô, mức đầu tư… Sau khi được Bộ đồng ý bằng văn bản, các DN mới lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Đối với dự án nhóm C, hội đồng quản trị TCty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định và báo cáo về Bộ. Riêng các dự án nhóm C mang tính đặc thù đầu tư sản xuất VLXD mới, ngành nghề, công nghệ mới, thì trước khi quyết định đầu tư phải được Bộ đồng ý về chủ trương và quy mô đầu tư.
Bộ trưởng uỷ quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư các dự án nhóm C cho 5 đơn vị, gồm: Viện Khoa học công nghệ XD, Viện VLXD, Viện Quy hoạch Đô thị, Nông thôn, Trường Đại học Kiến trúc HN, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Nguồn tin: Báo Xây dựng số 32, ngày 20/4/2006
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)