Quyết định ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 360:2005 Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng

Thứ tư, 30/11/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/11/2005 Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 41/2005/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 360:2005 Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng.
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định mức độ thấm ion clo qua bê tông nặng bằng đo điện lượng truyền qua mẫu thử. Nhiệt độ môi trường xung quanh mẫu thử phải duy trì trong khoảng 20-25 0C trong suốt quá trình đo điện lượng. Nếu bê tông có sử dụng phụ gia hoá học có chứa các loại muối điện ly, nên tiến hành thí nghiệm kiểm chứng theo phương pháp ngâm mẫu bê tông trong dung dịch NaCl 3%.
Nguyên tắc thử: Phương pháp đo điện lượng truyền qua được tiến hành theo nguyên tắc áp dòng điện một chiều điện thế 60 V vào hai mặt của mẫu thử, một mặt tiếp xúc với dung dịch natri clorua 3% nối với cực âm, mặt kia tiếp xúc với dung dịch natri hyđrôxit nối với cực dương. Khả năng thấm ion clo qua bê tông được xác định thông qua giá trị tổng điện lượng truyền qua mẫu thử trong thời gian 6 giờ, được chia thành các mức: cao, trung bình, thấp, rất thấp, không thấm.
Tiêu chuẩn này có các mục chính như sau: Phạm vi áp dụng, Tài liệu viện dẫn, quy định chung, nguyên tắc thử, thiết bị và hoá chất, chuẩn bị mẫu, tiến hành thử, tính toán và đánh gía kết quả, báo cáo kết quả.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo ./.

Nguyễn Thị Đỗ Hạo
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)