Xây dựng và phát triển đội ngũ CNVC - LĐ lớn mạnh với cơ cấu hợp lý

Thứ sáu, 25/11/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Để tạo nguồn nhân lực đáp ứng sự nghiệp xây dựng đất nước trong tình hình mới và căn cứ vào những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng, phát triển lực lượngtrong tổng kết thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 99 NQLT/BXD - CĐXDVN ngày 14/4/1998, sau khi thống nhất với Ban Thường vụ CĐXDVN, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị các đơn vị trong Ngành tổ chức Cuộc vận động "Xây dựng và phát triển lực lượng CNVC - LĐ ngành Xây dựng trong tình hình mới".
Theo đó, mục tiêu Cuộc vận động tập trung vào 2 nội dung: Xây dựng và phát triển đội ngũ CNVC - LĐ ngành Xây dựng lớn mạnh về số lượng và chất lượng với cơ cấu hợp lý; xây dựng đơn vị doanh nghiệp, cơ quan, trường đào tạo... vững mạnh và phát triển. Cụ thể: Các đơn vị trong Ngành phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển lực lượng CNVC - LĐ giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với số lượng lao động chính, cơ bản được ổn định, cơ cấu ngành nghề hợp lý, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề phù hợp với định hướng phát triển của đơn vị trong từng thời kỳ; Thường xuyên nâng cao ý thức giác ngộ chính trị và lập trường giai cấp công nhân, chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, coi đó là niềm tự hào là yêu cầu về sự tồn tại và phát triển của mỗi người; Tiếp tục sắp xếp lao động, từ đó có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và hội nhập thị trường lao động; Thực hiện đúng các quy định của Pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng lao động.
Về xây dựng đơn vị vững mạnh và phát triển cần tập trung tổ chức sắp xếp lại SX - KD, dịch vụ và vận hành có hiệu quả các mô hình quản lý mới, giữ vững thương hiệu, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh. Kiện toàn và nâng cao năng lực của hệ thống chính trị trong từng đơn vị, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động...; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, đơn vị và người lao động.

Nguồn tin: Báo Xây dựng, số 94, ngày 24/11/2005
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)