Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 01.004 thuộc Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Xây dựng AB&C

Thứ năm, 16/05/2024 15:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/5/2024, Sở Xây dựng An Giang đã cấp mới Giấy chứng nhận số 1885/GCN-SXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Xây dựng AB&C đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 1600530554

Địa chỉ: số 165/2 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 165/2 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 01.004

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 01.004 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa, đá gốc; Thử nghiệm vữa xây dựng; Gạch bê tông; Gạch đất sét nung; Gạch bê tông tự chèn; Ngói lợp; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thí nghiệm cơ lý đất, đá trong phòng; Thí nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

SXD_An Giang_1885-GCN-LAS-XD 01.004_13052024

Nguồn: Giấy chứng nhận 1885/GCN-SXD An Giang

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)