Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 01.001 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Hậu

Thứ năm, 16/05/2024 15:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/02/2024, Sở Xây dựng An Giang đã cấp bổ sung Giấy chứng nhận số 616/GCN-SXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Hậu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 6300135030

Địa chỉ: số 15/15, Khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm công trình xây dựng giao thông.

Địa chỉ: số 6, Đường số 4, Khu đô thị Cồn Tiên, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 01.001

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 01.001 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật; Thử nghiệm rọ đá bọc nhựa PVC; Phân tích hóa nước xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời hạn Giấy chứng nhận này có giá trị đến hết ngày 27 tháng 11 năm 2028 theo Giấy chứng nhận số 4475/GCN-SXD ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Sở Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

SXD_An Giang_616-GCN-LAS-XD 01.001_27022024

Nguồn: Giấy chứng nhận 616/GCN-SXD An Giang

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)