Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 53 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 2

Thứ hai, 03/07/2023 12:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/06/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 269/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 2 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0100108310

Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 28 Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 53

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 53 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp, bê tông và các sản phẩm bê tông; Thử cốt liệu bê tông và vữa (đá, cát tự nhiên, sỏi, cát nghiền nhân tạo, vật liệu dạng hạt); Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa, vật liệu kết dính hữu cơ và vô cơ, cacboncor, vật liệu tái chế xi măng, Bitum bọt, nhũ tương; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, Polime, nhũ tương axít; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 561/GCN-BXD ngày 23/8/2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_269-GCN-BXD_30062023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 269/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)