Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 844 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Bắc Nam

Thứ năm, 18/05/2023 13:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/05/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 148/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Bắc Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0101810829

Địa chỉ: Khối 14, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khối 14, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 844

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 844 gồm: Thử nghiệm xi măng, chất kết dính; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý đất, cát, CPĐD; Thử nghiệm kim loại, mối kết hàn, sản phẩm kim loại; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý nhựa bitum; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường lỏng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhũ tương nhựa đường axit; Thí nghiệm bột khoáng trong BTN; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bloc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của dung dịch Bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 226/GCN- BXD ngày 18/4/2018 của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_148-GCN-BXD_17052023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 148/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)