Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1189 thuộc Công ty TNHH Hoàng Nam Phú

Thứ ba, 16/05/2023 16:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/05/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 146/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Hoàng Nam Phú đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 4400885587

Địa chỉ: Đường Mậu Thân, thôn Liên trì 2, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Đường Mậu Thân, thôn Liên trì 2, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1189

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1189 gồm: Thử nghiệm xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông, vữa; Bê tông nhựa; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Cơ lý đất, cát, cấp phối đá dăm trong phòng; Đất gia cố chất kết dính; Thép, kim loại, mối hàn; Vữa xây dựng; Thí nghiệm hiện trường; Dung dịch bentonite/Polyme; Sản phẩm bê tông đúc sẵn; Thí nghiệm gạch, sản phẩm bê tông; Thử nghiệm sơn, vecni; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 299/GCN-BXD ngày 17/5/2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_146-GCN-BXD_15052023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 146/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)