Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 572 thuộc Công ty cổ phần tư vấn và Xây dựng 888

Thứ hai, 15/05/2023 15:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/05/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 136/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và Xây dựng 888 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 3001 174 205

Địa chỉ: số 305, đường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm cơ học đất và chất lượng công trình

Địa chỉ: số 305, đường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 572

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 572 gồm: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông nặng và vữa; Vữa xây dựng; Kiểm tra thép xây dựng; Đất trong phòng; Gạch ngói; Gạch, đá ốp lát tự nhiên, nhân tạo; Bê tông nhựa; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Nhựa bitum; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Hiện trường; Bentonite; Nước xây dựng; Phụ gia hóa học cho bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 200/GCN-BXD cấp ngày 05/4/2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_136-GCN-BXD_12052023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 136/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)