Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 762 thuộc Công ty Cổ phần xây dựng và xử lý nền móng công trình Hồng Quân

Thứ hai, 15/05/2023 15:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/05/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 135/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng và xử lý nền móng công trình Hồng Quân đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 2901038098

Địa chỉ: số 2, ngõ 9, đường Nguyễn Đình Cổn, p. Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ: số 39, đường Đậu Yên, p. Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An

Mã số phòng thí nghiệm: LAS - XD 762.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 762 gồm: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông nặng và vữa; Kim loại và mối hàn; Đất, đá trong phòng; Hiện trường; Bentonite; Nước xây dựng; Sơn; Gạch ngói; Gạch ốp lát, đá ốp lát tự nhiên, nhân tạo; Kính xây dựng; Bê tông nhựa; Vữa xây dựng; Thạch cao, bột bả.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 602/GCN-BXD cấp ngày 31/08/2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_135-GCN-BXD_12052023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 135/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)