Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 664 thuộc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế B.R

Thứ sáu, 14/04/2023 14:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/04/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 88/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế B.R đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 73 đường số 10, khu nhà ở Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0303257967

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 73 đường số 10, khu nhà ở Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 664

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 664 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường;  Thí nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Đất gia cố bằng chất kết dính; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Nhựa đường Polime.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết ngày 07/5/2025 và thay thế Giấy chứng nhận số 47/GCN-BXD ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_88-GCN-BXD_13042023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 88/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)