Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 243 thuộc Công ty Cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng

Thứ năm, 30/03/2023 09:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/03/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 71/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 5200181842

Địa chỉ: tổ dân phố 01, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa chỉ: tổ dân phố 01, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 243

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 243 gồm: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Gạch; Đá ốp, lát tự nhiên và nhân tạo; Kim loại và mối hàn; Nước trong xây dựng; Đất và cấp phối đá dăm; Nhựa bitum; Nhựa đường lỏng; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Nhựa đường Polime; Bê tông nhựa; Cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Hiện trường; Bentonite; Ống và phụ tùng nhựa: Polyetylen (PE), Polypropylen (PP), Polyvinyl clorua (PVC-U), HDPE; Sơn; Phụ gia bê tông; Dây và cáp điện.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 439/GCN-BXD ngày 03/7/2018 của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_71-GCN-BXD_29032023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 71/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)