Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 337 thuộc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng Long An

Thứ ba, 03/01/2023 09:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 376/GCN-BXD về việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng Long An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 1100533451

Địa chỉ: số 39 đường Huỳnh Văn Tạo, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng nghiên cứu phát triển và thí nghiệm

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 39 đường Huỳnh Văn Tạo, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 337

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 337 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Vữa xây dựng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm cấp phối đá dăm; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 737/GCN-BXD ngày 22/12/2017.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_376-GCN-BXD_30122023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 376/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)