Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 402 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định

Thứ ba, 03/01/2023 09:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 374/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0600328314

Địa chỉ: Số 09 đường Trần Nhật Duật, thành phố Nam Định

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng

Địa chỉ: Số 09 đường Trần Nhật Duật, thành phố Nam Định

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 402

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 402 gồm: Đất trong phòng; Nước xây dựng; Hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 21/GCN-BXD cấp ngày 05 tháng 01 năm 2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_374-GCN-BXD_30122023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 374/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)