Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 720 thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Hòa Bình

Thứ sáu, 10/02/2023 09:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/02/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 11/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Hòa Bình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 234C, Trần Hưng Đạo nối dài, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Mã số thuế: 1800541049

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 234C, Trần Hưng Đạo nối dài, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Mã sổ phòng thí nghiệm: LAS-XD 720.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 720 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa Bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Gạch bê tông tự chèn; Gạch xi măng lát nền, gạch lát Granito; Bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC), bê tông bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm gạch Terrazzo; Thử vải địa kỹ thuật; Đất, đá gia cố chất kết dính.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 138/GCN-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_11-GCN-BXD_09022023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 11/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)