Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 343 thuộc Công ty TNHH Việt Đức

Thứ năm, 29/12/2022 09:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 372/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Việt Đức đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0900215833

Địa chỉ: Km20, Quốc lộ 5, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm tra chất lượng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Km20, Quốc lộ 5, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 343

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 343 gồm: Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của xi măng; Hỗn hợp vữa, bê tông và các sản phẩm bê tông; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Gạch bê tông; Phụ gia hóa học, phụ gia khoáng cho bê tông; Thử nghiệm tro bay, vật liệu tăng cứng; Phân tích nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 55/GCN-BXD ngày 27/02/2017.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_372-GCN-BXD_28122022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 372/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)